İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Anasayfa

 

Girişimsel Olmayan Araştırmalar​ Etik Kurulu Ana Faaliyet Konuları

Girişimsel Olmayan Etik Kurulu; Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde yapılacak tüm ilaç dışı gözlemsel çalışmalar, anket, mülakat, odak grup çalışması, retrospektif arşiv taraması, kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle yapılacak araştırma, hücre veya doku kültürü çalışması, gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen), hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması, egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma, antropometrik ölçüm çalışması ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesinin gerekmediği araştırmaların tamamı girmektedir.


Görevleri

a) Bezmialem Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Ana Faaliyet Konuları kapsamındaki araştırmalarda, hasta veya gönüllü bireylerin sahip olduğu hakların korunmasını sağlamak

b) Araştırmaların etik yönden izin ve onay başvurularını incelemek, değerlendirmek ve karara bağlamak

c) Gerektiğinde, araştırma önerilerini bilimsel açıdan değerlendirmek üzere önceden bir uzmana göndermek ve görüşünü almak

d) Etik Kurulun kuruluş ve çalışma esaslarına, konuyla ilgili kurumsal ve bireysel sorumluluklara ve yükümlülüklere uymak