​​
Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP)

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık fakültesi olarak eğitim programımız Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP) yetkinliklerini sağlamanın yanında Genişletilmiş Eğitim Programımızı da uygulamaya almıştır.

Hasta odaklı eczacılık, klinik eczacılık, farmakognozi ve fitoterapi alanları fakültemiz Genişletilmiş Eğitim Programında (GEP) öne çıkan alanları oluşturmaktadır. Eğitim programımızda sunulan teorik dersler, laboratuvar ve hastane uygulamaları ve zengin cihaz altyapımız sayesinde mezunlarımız EczÇEP'te belirtilen yetkinliklere ek olarak 5 yeni yetkinlikle mezun olmaktadır.

Bu yetkinlikler;

 • Hastane ortamında farklı anabilim dallı servislerinde hasta odaklı klinik eczacılık hizmetlerini sunar. (Düzey 3)
 • Hastane ortamında enteral-paranteral besleneme uygulamalarına katılır ve danışmanlık yapar. (Düzey 3)
 • Özel hasta gruplarının ihtiyaçlarına yönelik farmasötik bakım ve formülasyon/kompounding ihtiyaçlarını karşılar. (Düzey 3)
 • Bitkisel ürünlerin (bitki ekstreleri, sabit yağlar, uçucu yağlar) hazırlanmasını ve kalite kontrolünü Fitoterapi Merkezi'nde izler veya deneyimler. (Düzey 3)
 • Doğal ilaç etkin bileşiklerinin NMR ve Mass analizlerini bilir ve İlaç araştırma ve geliştirme merkezimizde uygulamalarını izler. (Düzey 3)

Fakültemiz genişletilmiş eğitim programı kapsamında sunulan yetkinlikler farklı ders kurulları içerisinde verilen dersler, farmakognozi kurulları, klinik eczacılık ve farmakoterapi kurulları, mesleki seçmeli ve alan yönlendirmeli derslerin katkısıyla sağlanmaktadır. Genişletilmiş eğitim programımıza katkı sağlayan zorunlu, mesleki seçmeli ve alan yönlendirmeli dersler ve kurullar;

 • EF111 Eczacılık Tarihi, Deontolojisi, Terminolojisi ve Etik kurulu kapsamında Klinik eczacılık Anabilim dalı tarafından verilen Klinik eczacılığın tarihi, Klinik eczacılık uygulamalarında etik başlıklı dersler,
 • EF113 Eczacılık Temel Kimya ve Sayısal Bilimler II kurulu kapsamında Klinik eczacılık Anabilim dalı tarafından verilen Doz Hesaplamaları, Damar İçi Uygulamalarda Hesaplama, Paranteral Karışımlarda Hesaplama, Vücut Kitle İndeksi ve Enteral/Paranteral Beslenme Ürünlerinde Hesaplamalar başlıklı dersler
 • EF223 Farmasötik Teknoloji II kurulu kapsamında Klinik eczacılık Anabilim dalı tarafından verilen Damar içi solüsyonların klinik uygulamaları ve damar içi karışımlar başlıklı dersler
 • EF312 Farmasötik Bilimler III kurulu kapsamında Klinik eczacılık Anabilim dalı tarafından verilen Klinik Toksikoloji teorik dersi ve uygulamaları başlıklı dersler
 • EF411 Klinik Eczacılık ve Farmakoterapi I kurulu (137 T, 0 U, 13 AKTS)
 • EF431 Klinik Eczacılık ve Farmakoterapi II kurulu ve hastane uygulamaları (112 T, 96 U, 13 AKTS)
 • EF212 Farmasötik Botanik ve Farmakognoziye Giriş kurulu (22 T, 24 U, 3 AKTS)
 • EF323 Pharmacognosy I kurulu (24 T, 32 U, 5 AKTS)
 • EF413 Pharmacognosy II kurulu (46 T, 96 U, 13 AKTS)
 • Mesleki seçmeli dersler (12 AKTS)
 • Alan yönlendirmeli dersler (23 AKTS)

Genişletilmiş Eğitim Program (GEP) matrisimize ulaşmak için tıklayınız.

Ders planlarımız ulaşmak için tıklayınız​.