Kısmi Normalleşme Sürecinde Kütüphanede Uyulması Gereken Kurallar