Duyurular
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Faaliyetleri Hakkında 18.02.2021


Sevgili Öğrencilerim;

Küresel salgın tehdidinin devam ettiği şu günlerde, sizlerin eğitim hayatının aksamaması için tüm gelişmeleri hassasi​yetle yakından takip etmekteyiz. Üniversitemizde 2020-2021 bahar dönemi eğitim- öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ve genel planlamalar Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2021 tarih,  04 sayılı toplantısında görüşülmüştür.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer üst makamların aksi yönde kararı olmadıkça;

 • Teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan öğretim yolu ile çevrimiçi yapılmasına,
 • Uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılmasına,
 • Uygulama derslerinin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yolu ile yapılabilmesine,
 • Salgın endişesi ve barınma sıkıntısı nedenleriyle eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,
 • Uzaktan öğretim çalışmalarının “Microsoft Teams" üzerinden yürütülmesine,
 • Tüm Fakülteler ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ortak zorunlu ve seçmeli dersler dışındaki derslerin sınavlarının yüz yüze ve seyreltilmiş guruplar halinde yapılmasına,
 • Sınav takviminin kampüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla haftalara yayılarak planlanmasına,
 • Lisansüstü bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda enstitüler tarafından planlanmasına,
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin tüm süreçlerin akademik birimlerin web sayfalarında paylaşılmasına,
 • Yaşanan küresel salgın döneminde akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine yönelik gerekli desteklerin arttırılmasına,
 • Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın sürece ilişkin alacağı yeni kararlar olması halinde, akademik birimlerce eğitim- öğretim faaliyetlerinin bu doğrultuda yeniden planlanmasına

karar verilmiştir.

Devam etmekte olan Pandemi sürecine ilişkin ilk gün ki hassasiyetinizin devam etmesini ve bu konuda alınan kararlara uymanızı önemle tavsiye ederim.

Siz değerli öğrencilerimizin göstereceği hassasiyet ve gayret ile bu sürecin getireceği zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tamdır.

Bu süreçte dahi, edineceğiniz bilgileri hayatınızın her alanında kullanarak pratiğe dönüştürme konusundaki azminizin hiç bitmemesi dileğiyle, yeni akademik döneminizi tebrik eder ve hepinize başarılar dilerim.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU

Rektör

Akademik Birim​

Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri

Tıp Fakültesi

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.

Diş Hekimliği Fakültesi

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.

Eczacılık Fakültesi

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Programı

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.