Duyurular
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Hakkında 19.02.2021

Sevgili Öğrencilerimiz;

Küresel salgın tehdidinin devam ettiği şu günlerde, sizlerin eğitim hayatının aksamaması için tüm gelişmeleri hassasiyetle yakından takip etmekteyiz. Üniversitemizde 2020-2021 bahar dönemi eğitim- öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda alınacak tedbirler ve genel planlamalar Üniversitemiz Senatosunun 17.02.2021 tarih,  04 sayılı toplantısında görüşülmüştür.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer üst makamların aksi yönde kararı olmadıkça;

 • Teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan öğretim yolu ile çevrimiçi yapılmasına,
 • Uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılmasına,
 • Uygulama derslerinin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yolu ile yapılabilmesine,
 • Salgın endişesi ve barınma sıkıntısı nedenleriyle eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,
 • Uzaktan öğretim çalışmalarının “Microsoft Teams" üzerinden yürütülmesine,
 • Tüm Fakülteler ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ortak zorunlu ve seçmeli dersler dışındaki derslerin sınavlarının yüz yüze ve seyreltilmiş guruplar halinde yapılmasına,
 • Sınav takviminin kampüslerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla haftalara yayılarak planlanmasına,
 • Lisansüstü bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda enstitüler tarafından planlanmasına,
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin tüm süreçlerin akademik birimlerin web sayfalarında paylaşılmasına,
 • Yaşanan küresel salgın döneminde akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine yönelik gerekli desteklerin arttırılmasına,
 • Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın sürece ilişkin alacağı yeni kararlar olması halinde, akademik birimlerce eğitim- öğretim faaliyetlerinin bu doğrultuda yeniden planlanmasına

karar verilmiştir.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve idari çalışanları olarak yeni akademik döneminizi tebrik eder ve başarılar dileriz.