Vizyon Misyon


 Vizyon Misyon

MİSYONUMUZ

 • Sağlık bilimlerinin ilgili alanlarında, yenilikçi, araştırmacı, eleştirel düşünebilen ve etik ilkelere saygılı bireyler yetiştirmek.
 • Yaptığı araştırma ve uygulamalar ile mesleği ile ilgili birimlere pozitif yönde katkılar sağlayan, eğitim /araştırma hizmetlerini yürütmek.

VİZYONUMUZ
Sağlık Bilimlerinde eğitim / uygulama ve araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim birimi olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Bilimsellik
 • Özgür Düşünce
 • Araştırmacı Ruh
 • Fırsat Eşitliği
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Evrensel Değerlerle Donanım
 • İnsan Odaklı, Herkese Sağlık Anlayışı
 • Sürekli Gelişim
 • Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği
 • Çalışma Disiplini
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Karşılıklı Güven ve Saygı
 • Yenilikçilik​