Vizyon Misyon


 Vizyon Misyon

MİSYONUMUZ

 • Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz ışığında kullanarak sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yenilikçi eğitim modelleriyle yetiştirmek, ürüne ve hizmete dönüşen araştırmalar yapmak, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir. 

 • Sağlık bilimlerinin ilgili alanlarında, yenilikçi, araştırmacı, eleştirel düşünebilen ve etik ilkelere saygılı bireyler yetiştirmek.

 • Yaptığı araştırma ve uygulamalar ile mesleğine yönelik birimlere pozitif yönde katkılar sağlayan, hizmetleri yürütmek 


VİZYONUMUZ

 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü sağlık üniversitesi olmaktır.

 • Sağlık Bilimlerinde eğitim / uygulama ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim birimi olmak.


TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Vakıf Kültürü

 • Bilimsellik

 • Etik Değerlere Bağlılık

 • Liyakat

 • Hakkaniyet

 • Şeffaflık

 • Yenilikçilik

 • Fedakarlık

 • Şefkat

 • Aidiyet

 • Sonuç Odaklılık

 • Çalışma Disiplini​

 • Toplumsal Sorumluluk

 • Karşılıklı Güven ve Saygı

 • Sürekli Gelişim

 • Kurumsal Gelişim ve Kurum Kimliği

 • Özgür Düşünce

 • Araştırmacı Ruh

 • Fırsat Eşitliği

 • Evrensel Değerlerle Donanım

 • İnsan Odaklı, Herkese Sağlık Anlayışı