İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2017-2018 Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği 16.10.2017

2017-2018 Erasmus+ Bahar Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

2017-2018 Erasmus+ bahar dönemi öğrenim ve staj hareketliliği başvuruları online olarak alınacak olup başvurmak isteyen öğrencilerin online başvuru formunu doldurması ve öğrenci işlerinden talep edecekleri güncel transkriptlerini ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgilenen öğrencilerimiz 16 Ekim – 1 Kasım 2017 tarihleri arasında 2017-2018 Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine başvuru yapabilecektir. ​

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus+ İkili Anlaşması ve üniversitemizde mevcut hibe miktarları belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yapılacak olan faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır.

Erasmus+ Staj Faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir.

 

 

Hangi Kuruluşlar Erasmus+ Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

- AB programları yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciklerimiz,

- Türkiye'deki yerel firmaların uluslararası şubeleri.

 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programa başvurabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalamanın (GNO):

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00,

Yüksek Lisans öğrencileri için ise 2,50 / 4,00 olması gerekmektedir.

 

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjan dâhilinde sonuçlar açıklanır.

2017 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

 

Ek olarak;

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve yabancı dil puanının %50'si alınır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılacağından programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin dil sınav sonuç belgesi bulunmak zorundadır. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak sınavın dışında kabul edilecek sınavlar: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS (min. 60)'dir.

Elinde Dil Sınav Sonuç Belgesi olmayan Erasmus+ a katılmak isteyen öğrenciler için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce sınavı yapılmaktadır. Öğrenci, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Hibeleri

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu tarafından ile Ulusal Ajans aracılığı ile sağlanmaktadır. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.

 

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

Hayat pahalılığına göre ülke türleriHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Öğrenim Hibesi (€)Aylık Staj Hibesi (€)
  1. Grup Program Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

 

600

2. Grup Program ÜlkeleriBelçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

500

3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya300

400

**Avrupa Komisyonu tarafından hibe tutarlarında değişiklik yapılması halinde web sayfamızda duyuruları yapılacaktır.

Ödemede Kesinti Yapılması

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin kalan hibeleri ödenmeyecektir.

Çevrimiçi Dil Desteği (OnlineLanguageSupport)

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde 8. Madde hükümlerine göre kesinti yapılır.

 

Kontenjan

Başvurular aşağıdaki dağılım doğrultusunda alınacaktır;

 

Fakülte Adı

 

Öğrenim hareketliliği

 

Staj Hareketliliği

 

Tıp Fakültesi

24

 

Diş Hekimliği Fakültesi

-4

 

Eczacılık Fakültesi

23

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

03

 

SHMYO

03

 

TOPLAM

 

4

 

17

 

*İlgili fakültenin kontenjanı kullanılmadığı takdirde kontenjan diğer fakülte/ bölümlere aktarılacaktır.