İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Erasmus+ 2020 – 2021 yılı Başvuruları Hakkında 29.01.2020

2020 – 2021 Erasmus+ Güz/Güz+Bahar Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları

2020 - 2021 Erasmus+ Güz/Güz+Bahar dönemi Öğrenim ve Staj hareketliliği başvuruları 30 Mart – 13 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak olup başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru formunu doldurması, bağlı bulundukları Fakülte/Bölüm/Enstitü Erasmus Koordinatöründen imza alması ve öğrenci işlerinden talep edecekleri güncel transkriptleri ile birlikte ofisimize elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

NOT: Erasmus+ Staj Hareketliliğinde Yeni Dönem!!!

Staj Hareketliliğine başvuru yapacak öğrencilerin; başvuru formu, Güncel Transkriptlerine ek olarak gidecekleri kurumdan aldıkları resmi kaşeli imzalı kabul mektuplarını da başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus+ İkili Anlaşması ve üniversitemizde mevcut hibe miktarları belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yapılacak olan faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır.

Erasmus+ Staj Faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay ve en fazla 12 ay olabilir.

** Tüm öğrencilerimizin hibeden azami düzeyde faydalanabilmesi adına hibeler 2 aylık hesaplanarak verilir. Proje bitiminde projeden arda kalan hibeler daha uzun süre staj yapmış öğrenciler içerisinde adil bir şekilde dağıtılır.

Hangi Kuruluşlar Erasmus+ Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

 

- AB programları yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,

 

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciklerimiz,

 

- Türkiye'deki yerel firmaların uluslararası şubeleri.

 

 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanabilir.

Programa başvurabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalamanın (GNO):

 

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00

Lisansüstü öğrencileri için ise 2.50 / 4.00 olması gerekmektedir.

 

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjan dâhilinde sonuçlar açıklanır.     

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır;

ÖlçütAğırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan

 

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve yabancı dil puanının %50'si alınır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılacağından programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin dil sınav sonuç belgesi bulunmak zorundadır. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sınavdan %60, SBF ve SHMYO öğrencilerinin Dil sınavından %50 başarı sağlamaları gerekmektedir. Minimum puanların altında dil sınav sonucu olan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve 15 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'da Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesinde yapılacak sınavın dışında kabul edilecek sınavlar: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS/ YÖKDİL (min. 60)'dir.

Elinde Dil Sınav Sonuç Belgesi olmayan Erasmus+ a katılmak isteyen öğrenciler için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından İngilizce sınavı yapılmaktadır. Öğrenci, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Geçerli bir dil sınav sonucu olmayan öğrenciler Erasmus'tan hibeli veya hibesiz faydalanamaz.

 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Hibeleri

2020 - 2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir;

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Hibe Öğrenim (Euro)

  Aylık Hibe

Staj

(Euro)

1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,500600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye300400

 

Ödemede Kesinti Yapılması

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin kalan hibeleri ödenmeyecektir.

Ayrıca Öğrenim hareketliliği kapsamında seçilmiş ve partner kurumda eğitim almak için gönderilmiş öğrencilerin devamsızlık nedeni ile başarısız olmaları halinde hareketlilik öncesi verilmiş hibeleri %100 oranında geri alınır.

 

Çevrimiçi Dil Desteği (OnlineLanguageSupport)

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde 8. Madde hükümlerine göre kesinti yapılır.

 

Detaylı bilgi için lütfen http://erasmusplusols.eu/ adresini ziyaret ediniz.

Bilgilendirme videosu için http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/ adresini ziyaret ediniz.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  •  Başvuru Formu (İmzalı)
  • 1 Adet Transkript (Güncel)
  • Staj Hareketliliği için Resmi Kabul Mektubu
  •  

Her türlü soru için: emayadagli@bezmialem.edu.tr  ve ekocoglu@bezmialem.edu.tr  adreslerine yazabilirsiniz.