Duyurular
Yaz Okulu Hakkında 12.10.2020

Yükseköğretim Kurulunun ilgili yazısı gereğince; Üniversitemizin tüm Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Bölüm ve Programlarında bütünleme sınavları yapıldığından, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda yaz öğretimi açılmasına gerek olmadığına, ancak; öğrencilerimizin Üniversitemiz Bölüm ve Programlarının taban puanına eşit veya daha yüksek başka üniversitelerin açmış  olduğu eşdeğer bölüm ve programların verildiği yaz öğretiminden, Bezmialem Vakıf Üniversitesinin ilgili Fakülte/Enstitü/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulundan onay alınması şartıyla yaz  ders alabilmelerine ve alınan bu derslerin kabul edilmesine, ancak Pandemi nedeniyle gereklilik olduğunda konunun tekrar değerlendirilmesine dair Senato Kararı alınmıştır.