İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2021-2022 Erasmus Güz Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği İlanı 23.02.2021

2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Başvuruları

2021-1-TR01-KA131-HED-000003689 projesi kapsamında Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği başvuruları 08 Mart – 28 Mart 2021 tarihleri arasında online platform üzerinden alınacak olup ofisimiz ana sayfasından erişime açılacaktır:

https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/ana-sayfa.aspx

 

NOT: Erasmus+ Staj Hareketliliğinde Yeni Dönem!

Staj Hareketliliğine başvuru yapacak öğrencilerin; gidecekleri kurumdan aldıkları resmi kaşeli-imzalı kabul mektuplarını da başvurularına eklemeleri halinde +10 puan uygulanacaktır. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yapılacak olan faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapmasıdır.

Erasmus+ Staj Faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay ve en fazla 12 ay olabilir.

** Tüm öğrencilerimizin hibeden azami düzeyde faydalanabilmesi adına hibeler 2 aylık hesaplanarak verilir. Proje sonunda kalan hibeler daha uzun süre staj yapmış öğrenciler arasında adil bir şekilde dağıtılır.

Hangi Kuruluşlar Erasmus+ Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

- AB programları yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciklerimiz,

- Türkiye'deki yerel firmaların uluslararası şubeleri.

 

Programa başvurabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalamanın (GNO):

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00

Lisansüstü öğrencileri için ise 2.50 / 4.00 olması gerekmektedir.

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjan dâhilinde sonuçlar açıklanır.     

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır;

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)+10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)-10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan

 

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve yabancı dil puanının %50'si alınır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılacağından programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin dil sınav sonuç belgesi bulunmak zorundadır. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sınavdan %60, SBF ve SHMYO öğrencilerinin Dil sınavından %50 başarı sağlamaları gerekmektedir. Minimum puanların altında dil sınav sonucu olan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve 07 Nisan 2021 tarihinde online olarak yapılacak sınavın dışında kabul edilecek belgeler: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS/ YÖKDİL (min. 60)'dir. 

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Hibeleri

2020 - 2021 Akademik Yılı Staj Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir;

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler  Aylık Hibe Staj (Euro)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

 

 

600

3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

 

400


Ödemede Kesinti Yapılması

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin kalan hibeleri ödenmeyecektir.

 

Kontenjan

Başvurular aşağıdaki dağılım doğrultusunda alınacaktır;

Fakülte AdıStaj Hareketliliği
Tıp Fakültesi12
Diş Hekimliği Fakültesi10
Eczacılık Fakültesi10


Sağlık Bilimleri Fakültesi16
SHMYO6
Sağlık Bilimleri Enstitüsü6
Toplam60

 

Çevrimiçi Dil Desteği (Online Language Support)

Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde %25 ila %75 oranında  kesinti yapılır.

Detaylı bilgi için lütfen http://erasmusplusols.eu/ adresini ziyaret ediniz. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  •  Başvuru Formu (Bölüm koordinatörü imzalı)
  • 1 Adet Transkript (Güncel)

online platforma başvuru esnasında yüklenecektir. Bölüm koordinatörlerinizi https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/idari/uluslararasi-iliskiler-ofisi/erasmus/koordinat%C3%B6rler.aspx sayfasından öğrenebilirsiniz.​