Duyurular
2020 DUS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 30.04.2021

Son Başvuru Tarihi: 12.05.2021

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM DUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh il muhaberesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Nüfus kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Sabıka Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi. (E-devlet ' den alınabilir)
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • Göz Muayene Raporu
 • Akciğer Grafi Sonucu
 • Suçiçeği Tarama Sonucu (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Banka Hesabının Açılması (Vakıf Katılım Bankasından Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı * En Yakın Vakıf Katılım Şubesinden Hesap Açılabilir.)

 

*Başvuru için, 30.04.2021 – 17.05.2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle sağlık belgeleri dışında kalan belgeleri duzun@bezmialem.edu.tr mail adresine gönderebilirsiniz. Belgelerin asıllarının ise 21.05.2021 tarihine kadar İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

YÖK FORMATINDA ÖZGEÇMİŞ ÖRNEĞİ