Duyurular
Üniversitemize Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacaktır. 11.10.2021

Duyuru Başlama Tarihi : 11.10.2021​

 

Son Başvuru Tarihi : 25.10.2021

 

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı


Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak,
Doçentliğini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında almış olmak,
Mikronörocerrahi konusunda eğitim almış olmak.

1

Doç. Dr.

 

Pedodonti Anabilim Dalı


Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Pedodonti uzmanı olmak,
Doçentliğini Pedodonti alanında almış olmak,
Çocuklarda çiğneme performansı konusunda deneyimli olmak.

1

Doç. Dr.

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Restoratif Diş Tedavisi uzmanı olmak,
Doçentliğini Restoratif Diş Tedavisi alanında almış olmak,
Diş hekimliğinde dental lazer uygulaması konusunda deneyimli olmak.

1

Prof. Dr.

 

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Kimya alanında lisans mezunu olmak,
Doçentliği Kimya bilim alanından almış olmak,
Yükseköğretim kurumlarında Farmasötik Kimya alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

1

Prof. Dr.

 

Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı

Eczacılık lisans mezunu olup Farmasötik Toksikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Eczacılık lisans mezunu olmak,
Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak,
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak,
Yükseköğretim kurumlarında ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölüm/Yüksekokul Lisans mezunu olmak,
Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora mezunu olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

 

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak,
Yükseköğretim kurumlarında yönetim ve organizasyon alanında ders verme tecrübesine sahip olmak.

1

Doç. Dr.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini cerrahi bir branşta almış olmak.

1

Prof. Dr.

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak,
Nörovasküler bypass teknikleri deneyimi olmak.

1

Doç. Dr.

 

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak,
Spinal Cerrahi de deneyim ve bilgi sahibi olmak

1

Doç. Dr.

 

Üroloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak.
Robotik cerrahi sertifikasına sahibi olmak ve robotik cerrahi ile ilgili deneyimi olmak.

1

Prof. Dr.

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi alanında doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

 

Yabancı Diller Bölümü

 

 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Lisans mezunu olmak,
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak,
1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine sahip olmak.

3

Öğr. Gör.

 

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Enformasyon, Yazılım Mühendisliği, Biyoinformatik ve Genetik, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojisi, Bilgi Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi  alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri-Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.     

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

 

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi: 02.11.2021
Sınav Tarihi: 08.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 15.11.2021
İlana başvuracak adayların;
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında aşağıda bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.
*Yabancı Diller Bölümü Öğr.Gör. kadrosuna başvuran adayların "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" 6'ncı maddesi  4'üncü fıkrası uyarınca en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.
*İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Başvuru Evrakları:
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü)
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

 

Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Öğretim Elemanı Başvuru Formu için tıklayınız.

 

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız​.

 

​​