İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Erasmus+ 2022-2023 Öğrenci Başvuruları Hakkında 18.03.2022

2022- 2023 Erasmus Güz Dönemi Öğrenim & Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları

2022 - 2023 Erasmus güz dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları 21 MART – 4 NİSAN 2022 tarihleri arasında alınacak olup başvurmak isteyen adayların https://erasmus.bezmialem.edu.tr sistemi üzerinden üye olmaları, sisteme giriş yapmaları ve sistem üzerinden istenilen bilgileri doldurarak başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru linki için TIKLAYINIZ!

Staj Hareketliliği için “kabul mektubu"nu başvuru tarihleri içerisinde (21 Mart – 4 Nisan) sisteme yükleyen adayların genel değerlendirme paunlarına +10 ek puan eklenecektir.

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Prosedürleri

Erasmus+ kapsamında staj ve öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve dil puanının %50'si alınarak elde edilen sonuca göre sıralama yapılacaktır.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sınavdan %60 başarı sağlamaları, SBF ve SHMYO öğrencilerinin Dil sınavından %50 başarı sağlamaları gerekmektedir. 

NOT: Asgari puanların altında dil sonucu olan öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan sınav 6 Nisan Çarşamba günü saat 09.30'da Sultangazi Kampüsünde yapılacaktır (sistem üzerinden yabancı dil sınav oturumunu seçmeyen adaylar sınava katılamayacaktır).

Bezmialem Yabancı Diller Başkanlığının yapacağı sınavın dışında TOEFL IBT (min. 75- geçerliliği 2 yıl ve YDS/ YÖKDİL (min. 60- geçerliliği 5 yıl) sonuçları da geçerlidir.

NOT: Sınav sonucu olanlar Bezmialem Erasmus Sınavına da girebilirler; adayın hangi sınav sonucu yüksekse değerlendirmede o kullanılır.

Kontenjan

 Fakülte Adı Öğrenim Hareketliliği Staj Hareketliliği
Tıp Fakültesi18
Diş Hekimliği Fakültesi08
Eczacılık Fakültesi08
Sağlık Bilimleri Fakültesi48
SHMYO14
Sağlık Bilimleri Enstitüsü14

 

Koordinatörler

Erasmus+ Koordinatörleri
ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRÜProf. Dr. Gökmen Kurt gokmenkurt@bezmialem.edu.tr
ERASMUS+ FAKÜLTE KOORDİNATÖRLERİ  
TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRÜDr. Öğr. Üyesi Ebru Hacıosmanoğlu ehaciosmanoglu@bezmialem.edu.tr
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Gökmen Kurt


gokmenkurt@bezmialem.edu.tr
ECZACILIK FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRÜDr. Öğr. Üyesi Fatemeh Bahadori fbahadori@bezmialem.edu.tr
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLERİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü KoordinatörüÖğr. Gör. Başak Öney bacoskun@bezmialem.edu. tr
Ergoterapi Bölümü KoordinatörüArş. Gör. Şüheda GÖZAYDINOĞLU sgozaydinoglu@bezmialem.edu.tr
Sağlık Yönetimi Bölümü KoordinatörüArş. Gör. Merve AKBAŞ makbas@bezmialem.edu.tr
Hemşirelik Bölümü KoordinatörüÖğr. Gör. Mahmut Dağcı  mdagci@bezmialem.edu.tr
Odyoloji Bölümü KoordinatörüÖğr. Gör. Özge GEDİK ogedik@bezmialem.edu.tr
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü KoordinatörüDr. Öğr. Üyesi Elif DURGUT EDurgut@bezmialem.edu.tr
Sağlık Hizmetleri MYOYrd. Doç. Dr. İlyas Samet ERGÜN

iergun@bezmialem.edu.tr
​Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Binnur Temel 
baydogantemel@bezmialem.edu.tr

 

Her türlü soru için: emayadagli@bezmialem.edu.tr  ve sbati@bezmialem.edu.tr adreslerine yazabilirsiniz.

 

A.   Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Program üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz 4. akademik yıl eğitiminden itibaren 1 dönemlik bu hareketlilik türünden faydalanabilmektedir (1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin öğrenim hareketliliği başvuruları değerlendirilmez). Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği öğrencileri için öğrenim hareketliliği kapalıdır; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 2.sınıftan itibaren başvurusunda bir engel yoktur.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus+ İkili Anlaşması ve üniversitemizde mevcut hibe miktarları belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

B.    Erasmus Staj Hareketliliği Nedir?

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya akademik çalışma alanıyla ilgili bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

 

Staj Hareketliliğine başvuru yapacak öğrencilerin; Güncel Transkriptlerine ek olarak varsa gitmeden önce yoksa verilen azami süreler içinde gitmeyi planladıkları kurumdan aldıkları resmi kaşeli imzalı kabul mektuplarını da başvuru sistemine eklemeleri gerekmektedir.

 

NOT: Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

 

Uygun Staj Yeri Örnekleri

 

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

 

- Bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- Yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- Gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- Ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- Araştırma enstitüleri

- Vakıflar

- Okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- Kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK'lar

- Kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- Yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

 

Staj Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay ve en fazla 12 ay olabilir.

** Tüm öğrencilerimizin hibeden azami düzeyde faydalanabilmesi adına kurumumuzda hibeler 2 aylık hesaplanarak verilir. Proje bitiminde projeden arda kalan hibeler daha uzun süre staj yapmış öğrenciler içerisinde adil bir şekilde dağıtılır.

Hangi Kuruluşlar Erasmus Öğrenci Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

- AB programlarını yürüten Ulusal ajans vb. kuruluşlar

 

C.    DOKTORA HAREKETLİLİĞİ

 

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar ('post-docs') yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

 

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

 

Seçim Kriterleri

 

Programa başvurabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalamanın (GANO):

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00

Lisansüstü öğrencileri için ise 2.50 / 4.00 olması gerekmektedir.

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjan dâhilinde sonuçlar açıklanır.     

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır;

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere+10 puan
Başvuru tarihlerinde staj yeri kabul mektubu sunma+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)-10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma-10 puan
İki hareketlilik için aynı anda başvurma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan

 

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve yabancı dil puanının %50'si alınır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılacağından programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin dil sınav sonuç belgesi bulunmak zorundadır.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sınavdan %60,

SBF ve SHMYO öğrencilerinin Dil sınavından %50 başarı sağlamaları gerekmektedir.

Minimum puanların altında dil sınav sonucu olan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve 6 Nisan Çarşamba günü saat 09.30'da Sultangazi İlhan Varank Yerleşkesinde yapılacak sınavın dışında kabul edilecek sınavlar: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS/ YÖKDİL (min. 60)'dir. Öğrenci, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür. Geçerli bir dil sınav sonucu olmayan öğrenciler Erasmus'tan hibeli veya hibesiz faydalanamaz.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Hibeleri

2022 - 2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir;

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Euro)Aylık Hibe

Staj

(Euro)

1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriDanimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

 

600

 

750

3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

450

 

600

 

Not: Yeni dönemde hibe miktarları artırılmıştır ancak eski projeden hibelendirilen öğrenciler aşağıdaki tutarlardan faydalanacaktır:

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Öğrenim (Euro) Aylık Hibe Staj (Euro)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriBirleşik Krallık*, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,500600
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye300400

 

*Eski projeden İngiltere'ye gitmek isteyen öğrenciler 31.05.2023 tarihine kadar hareketliliğini tamamlamalıdır: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/the-uk-and-erasmus

Ortak Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

 

Uluslararası Hareketlilik kapsamında, ortak ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağı yer almaktadır:

 

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim

(Euro)

Aylık Hibe Staj

(Euro)

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 700 700
5. ve 14. Bölge Ülkeleri 600 750

 

Not: Yeni proje döneminde AB dışı ülkelere hareketlilik mümkün olmakla beraber bu tür hareketliliklere ayrılan hibe kısıtlıdır; her hibeli Erasmus'a hak kazanan öğrencinin faydalanması mümkün olmayacaktır.

Ödemede Kesinti Yapılması

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin kalan hibeleri ödenmeyecektir.

Ayrıca Öğrenim hareketliliği kapsamında seçilmiş ve partner kurumda eğitim almak için gönderilmiş öğrencilerin devamsızlık nedeni ile başarısız olmaları halinde hareketlilik öncesi verilmiş hibeleri %100 oranında geri alınır.

 

Çevrimiçi Dil Desteği (OnlineLanguageSupport)

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde 8. Madde hükümlerine göre kesinti yapılır.