Duyurular
Sağlık Hizmetlerimizin Eğitim-Öğretim Başarısı Akreditasyon Belgeleriyle Tescillendi 08.06.2022

Akreditasyon, belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak tanımlanıştır. Kısacası üniversitelerin verdikleri eğitimin kalitesini gösterir.

İlk olarak Tıp Fakültemiz 2019 yılında başarılı bir şekilde akreditasyon sürecini tama​​mlamıştır. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)' ve 'Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)' tarafından gerçekleştirilen akreditasyon belgesi değerlendirme sürecini yapılan incelemelerin ardından başarıyla tamamlamış ve 5 yıl boyunca akredite olmaya hak kazanmıştır.

Tıp Fakültemizin ardından Eczacılık Fakültemiz de Üniversitemizin ikinci akredite olan bölümü olmaya hak kazanmıştır. Eczacılık Fakültemiz Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Eczakder tarafından 2021 yılında akredite edilmiştir.  

Diş Hekimliği Fakültemiz, 06.04.2022 tarihinde Diş Hekimliği Eğitimi Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) tarafından 6 yıl süre ile 'Tam Akredite' olmaya hak kazanmıştır. Fakültemizin, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Programına ilişkin Ulusal Standartların tümünü karşıladığı saptanmış olup ve 'Tam Akreditasyon' edilme kararı alınmıştır. Fakültemiz Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri arasında akredite olan ilk 3 fakülteden biri olmuştur.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümümüz Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (HEPDAK) 2021-2022 döneminde Hemşirelik Lisans Programının akreditasyonu ile ilgili yapmış olunan başvuru sonucunda ve HEPDAK'ın 03.04.2022 tarihli toplantısında alınan karara göre Hemşirelik Lisans Eğitim Programı 30 Eylül 2024 tarihine kadar akredite edilmiştir.