Duyurular
2022 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Hakkında 16.06.2022

Son Başvuru Tarihi: 29.06.2022

Adaylardan İstenecek Belgeler:
Başvuru Dilekçesi,
ÖSYM TUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
12 adet vesikalık fotoğraf,
İkametgâh il muhaberesi, (E-devlet ' den alınabilir)
Nüfus kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)
Sabıka Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)
Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi. (E-devlet ' den alınabilir)
Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
Serolojik Testler  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
Göz Muayene Raporu
EKG Sonucu 
Akciğer Grafi Sonucu
Suçiçeği Tarama Sonucu (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
Banka Hesabının Açılması (Vakıf Katılım Bankasından Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı * En Yakın Vakıf Katılım Şubesinden Hesap Açılabilir.)

YÖK formatında özgeçmiş için tıklayınız. 

2022 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.