Duyurular
2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 23.12.2022

Son Başvuru Tarihi: 05.01.2023

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM TUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh il muhaberesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Nüfus aile kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Sabıka Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi. (E-devlet ' den alınabilir)
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • Göz Muayene Raporu
 • Akciğer Grafi Sonucu
 • Suçiçeği Tarama Sonucu (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Banka Hesabının Açılması (Vakıf Katılım Bankasından Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı * En Yakın Vakıf Katılım Şubesinden Hesap Açılabilir.)
 • Doktor Bilgi Bankası Çıktısı. (E-devlet ' den alınabilir)

 

Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM TUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • Pasaportun işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli örneği,
 • Varsa İkamet izni kartı fotokopisi,
 • Diploma veya çıkış belgesinin ve varsa denklik belgesinin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge (noter onaylı),
 • Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • Göz Muayene Raporu
 • Akciğer Grafi Sonucu
 • Suçiçeği Tarama Sonucu (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren TÖMER'den alacakları sertifika
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha
 • Banka Hesabının Açılması (Vakıf Katılım Bankasından Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı * En Yakın Vakıf Katılım Şubesinden Hesap Açılabilir.)

YÖK formatında özgeçmiş için tıklayınız

2022 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Başvuru Dilekçesi için tıklayınız​.