İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Faaliyetleri Hakkında 20.02.2023

Sevgili Öğrencilerim;

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 11 ilimizi kapsayan deprem nedeniyle, sizlerin eğitim hayatının aksamaması için tüm gelişmeleri hassasiyetle yakından takip etmekteyiz. Üniversitemizde 2022-2023 bahar dönemi eğitim- öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarih, E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısı gereğince, genel planlamalar;

 • 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin 20.02.2023 tarihinde başlatılmasına,

 • Teorik derslerin uzaktan öğretim yolu ile yapılmasına,

 • Eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden bölüm/programlardaki (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik vb) öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine,

 • Uygulama derslerinin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yolu ile yapılmasına,

 • Uzaktan öğretim çalışmalarının “Microsoft Teams" üzerinden yürütülmesine,

 • Deprem nedeniyle eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına ve bu süreçte yapılan kayıt dondurma işleminin azami süreden düşülmemesine,

 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin tüm süreçlerin akademik birimlerin web sayfalarında paylaşılmasına,

 • Lisansüstü bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılmasına,

 • Hazırlık eğitimi bölümü derslerinin tamamının uzaktan öğretim yolu ile yapılmasına,

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.02.2023 tarih E-75850160-301.01.01-10573 sayılı yazısının 3. maddesi gereğince ertelenen sınavların akademik birimlerce planlanarak 06.03.2023 tarihine kadar yapılmasına,

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın sürece ilişkin alacağı yeni kararlar olması halinde, akademik birimlerce eğitim- öğretim faaliyetlerinin bu doğrultuda yeniden planlanmasına, 

 karar verilmiştir.

 

Akademik BirimBahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreçleri
Tıp Fakültesi
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayı​nız​.
Diş Hekimliği Fakültesi
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız​.
Eczacılık Fakültesi
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.​
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız​.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklay​ınız​.​
Enstitü
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.​
İngilizce Hazırlık Programı
 • Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında ders planlarınıza ilişkin duyuru için tıklayınız.​