İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Erasmus + 2023-2024 Güz Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları İlanı 17.03.2023

Erasmus+ 2023-2024 Güz Dönemi Öğrenci Başvuruları Hakkında

 

2023-2024 Erasmus+ Güz Dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

 

2023-2024 Erasmus+ Güz dönemi öğrenim ve yaz staj hareketliliği başvuruları 3 - 17 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak olup başvurmak isteyen öğrencilerin online olarak hem “Erasmusnet" hem de “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı" portalından başvuru yapmaları gerekmektedir.

 https://erasmus.bezmialem.edu.tr/ 

Ayrıca aşağıdaki link üzerinden e-devlet şifreniz ile veya direk e-devlet üzerinden giriş yaparak ve arama çubuğuna erasmus yazarak başvuruda ekranına ulaşabilirsiniz.

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F  

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir ve Kimler Başvurabilir ?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki üniversitemizin anlaşmalı olduğu bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz 4. akademik yıl eğitiminden itibaren bu hareketlilik türünden faydalanabilmektedir (1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerin öğrenim hareketliliği başvuruları değerlendirilmez). Eczacılık Fakültesi öğrencileri için öğrenim hareketliliği kapalıdır; Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 2.sınıftan itibaren başvurusunda bir engel yoktur.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus+ İkili Anlaşması ve üniversitemizde mevcut hibe miktarları belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

Erasmus+ Staj Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yapılacak olan faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede, üniversitede veya kuruluşta staj yapmasıdır. Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. 

Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrenci ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde eğitim görüyorsa staj dönemi en az 2 ay ve en fazla 12 ay olabilir.

Fakülte Kontenjanlarına göre öğrenciler sıralanarak seçilir.

Asil listede yer alan öğrencilere staj yapacakları kurumdan kabul almaları için 1 ay süre verilecektir. 1 ay içerisinde kabul alamayan öğrencilerin kazanmış oldukları Erasmus hakkı geçersiz olacaktır.

Ardından yedek listede yer alan öğrencilere 1 ay staj yapacakları kurumdan kabul mektubu almaları için süre verilir.

** Tüm öğrencilerimizin hibeden azami düzeyde faydalanabilmesi adına hibeler 2 aylık hesaplanarak verilir. Proje bitiminde projeden arda kalan hibeler daha uzun süre staj yapmış öğrenciler içerisinde adil bir şekilde dağıtılır.

Hangi Kuruluşlar Erasmus+ Staj Faaliyeti İçin Uygun Değildir?

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları,

- AB programları yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar,

Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciklerimiz,

- Türkiye'deki yerel firmaların uluslararası şubeleri.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanma koşulları nelerdir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden yararlanabilir.

Programa başvurabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalamanın (GNO):

Ön Lisans/Lisans öğrencileri için 2.20 / 4.00,

Lisansüstü öğrencileri için ise 2,50 / 4,00 olması gerekmektedir.

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjan dâhilinde sonuçlar açıklanır.      

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır;

ÖlçütAğırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi%50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına+15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)+10 puan
Başvuru tarihlerinde staj yeri kabul mektubu sunma+10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere+10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)-10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama-10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)-10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır)-5 puan

 

Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve yabancı dil puanının %50'si alınır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılacağından programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin dil sınav sonuç belgesi bulunmak zorundadır. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sınavdan %60, SBF ve SHMYO öğrencilerinin Dil sınavından %50 başarı sağlamaları gerekmektedir.

Minimum puanların altında dil sınav sonucu olan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kabul edilecek sınavlar: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS/ YÖKDİL (min. 60)'tır. Elinde Dil Sınav Sonuç Belgesi olmayan Erasmus+ a katılmak isteyen öğrenciler için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından İngilizce sınavı yapılmaktadır.

Öğrenci, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.  Geçerli bir dil sınav sonucu olmayan öğrenciler Erasmus'tan hibeli veya hibesiz faydalanamaz.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 09:30  Sultangazi Kampüsünde yapılacaktır.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Hibeleri

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu tarafından ile Ulusal Ajans aracılığı ile sağlanmaktadır. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.

2023 – 2024 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

Ülke GruplarıHareketlilikte Misafir Olunan ÜlkelerAylık Hibe Öğrenim (Euro)Aylık Hibe Staj (Euro)
1. ve 2. Grup Program ÜlkeleriDanimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,600750
3. Grup Program ÜlkeleriBulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye450600

 

Programla İlişkili Olmayan Ülkelere Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliği (Uluslararası Hareketlilik)

 

Yeni Erasmus+ Programı KA131 projeleri kapsamında detayları hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtileceği şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek Uluslararası Hareketlilik kapsamında, Programla ilişkili olmayan ülkelere öğrenci/yeni mezun gönderirken uygulanacak bireysel destek hibe miktarları tablosu aşağıda yer almaktadır:

 

 

Misafir Olunacak Ülke Aylık Hibe Öğrenim (Avro) Aylık Hibe Staj (Avro)
1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri* 700 700
5. ve 14. Bölge Ülkeleri* 600 750

 

Seyahat Desteği

Aşağıdaki durumlarda katılımcılar seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

Seyahat Mesafesi         Standart Seyahat Hibe Tutarı (€)   Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (€)

10 ila 99 KM arasında                                23

100 ila 499 KM arasında                          180                                                 210

500 ila 1999 KM arasında                        275                                                 320

2000 ila 2999 KM arasında                      360                                                410

3000 ila 3999 KM arasında                      530                                                610

4000 ila 7999 KM arasında                      820

8000 KM veya daha fazla                        1.500

Seyahat mesafeleri, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm kullanılmalıdır.

Gidiş-dönüş seyahatini destekleyecek AB miktarının hesaplanması için tek yönlü bir seyahat mesafesi kullanılmalıdır.

Ödemede Kesinti Yapılması

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Erasmsu dönüşünde gerekli evraklarını getirmeyen ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilerin kalan hibeleri ödenmeyecektir.

Ayrıca Öğrenim Hareketliliği kapsamında seçilmiş ve partner kurumda eğitim almak için gönderilmiş öğrencilerin devamsızlık nedeni ile başarısız olmaları halinde hareketlilik öncesi verilmiş hibeleri %100 oranında geri alınır.

Kontenjan

Başvurular aşağıdaki dağılım doğrultusunda alınacaktır;

Fakülte AdıÖğrenim HareketliliğiStaj Hareketliliği
Tıp Fakültesi18
Diş Hekimliği Fakültesi08
Eczacılık Fakültesi08
Sağlık Bilimleri Fakültesi48
SHMYO14
Sağlık Bilimleri Enstitüsü14

 

Detaylı bilgi için lütfen https://academy.europa.eu/ adresini ziyaret ediniz.

Her türlü soru için: elif.aydemir@bezmialem.edu.tr  adresine yazabilirsiniz.