İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Erasmus+ 2023-2024 Güz Dönemi Doktora Hareketliliği Başvuruları İlanı 17.03.2023

​DOKTORA HAREKETLİLİĞİ İLANI

2023-2024 Erasmus doktora hareketliliği başvuruları 3- 17 Nisan 2023 tarihleri arasında alınacak olup başvurmak isteyen öğrencilerin online olarak hem “Erasmusnet" hem de “Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı" portalından başvuru yapmaları gerekmektedir.

 https://erasmus.bezmialem.edu.tr/ 

Ayrıca aşağıdaki link üzerinden e-devlet şifreniz ile veya direk e-devlet üzerinden giriş yaparak ve arama çubuğuna erasmus yazarak başvuruda ekranına ulaşabilirsiniz.

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F 

Erasmus Doktora Hareketliliği Nedir ve Kimler Başvurabilir?

Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür. Post-doc’lar mezuniyetlerinden itibaren 12 ay içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.  ​

  • Öğrenci hareketliliği faaliyeti, ön-lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora kademelerinde ve herhangi bir akademik çalışma alanında Programla ilişkili bir ülkeden başka bir Programla ilişkili ülkeye veya Programla ilişkili olmayan bir ülkeye gerçekleştirilebilir.

 

  • Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini de içerir. Ufuk Avrupa ile bir birliktelik yaratmak üzere, staj faaliyetleri, çifte finansman yasağına uymak şartıyla Ufuk Avrupa programı tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında da yerine getirilebilir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır.

Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği

(Karma Hareketlilik ve Karma Yoğun Programlar (BIPs) ile, Kısa Süreli Doktora Hareketliliği)

Bireysel destek tutarları, aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Faaliyetin Süresi Hibe Miktarı (Programla İlişkili Ülke ya da Programla İlişkili Olmayan Ülke) Faaliyetin 14'üncü gününe kadar Günlük 70 Avro Faaliyetin 15'inci gününden 30'uncu gününe kadar Günlük 50 Avro Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir.

 

Kabul edilecek sınavlar: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS/ YÖKDİL (min. 60)'tır. Elinde Dil Sınav Sonuç Belgesi olmayan Erasmus+ a katılmak isteyen öğrenciler için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından İngilizce sınavı yapılmaktadır.

Öğrenci, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.  Geçerli bir dil sınav sonucu olmayan öğrenciler Erasmus'tan hibeli veya hibesiz faydalanamaz.

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanacak ve 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 09:30  Sultangazi Kampüsünde yapılacaktır.

Not Dökümü

Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.