Duyurular
2022 YDUS 1. Grup Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 28.03.2023

Son Başvuru Tarihi: 07.04.2023

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM YDUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh il muhaberesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Nüfus aile kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Sabıka Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Erkek personel için tecil ya da terhis belgesi. (E-devlet ' den alınabilir)
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • Göz Muayene Raporu
 • Akciğer Grafi Sonucu
 • Suçiçeği Tarama Sonucu (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Banka Hesabının Açılması (Akbank Fatih Şubesinden Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı)
 • Doktor Bilgi Bankası Çıktısı. (E-devlet ' den alınabilir)

Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM YDUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • Pasaportun işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli örneği,
 • Varsa çalışma izni kartı fotokopisi,
 • Diploma veya çıkış belgesinin ve varsa denklik belgesinin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge (noter onaylı),
 • Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • Göz Muayene Raporu
 • Akciğer Grafi Sonucu
 • Suçiçeği Tarama Sonucu (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Kan Grubu Kartı(Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren TÖMER'den alacakları sertifika
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha
 • Banka Hesabının Açılması (Akbank Fatih Şubesinden Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı)
 • Doktor Bilgi Bankası Çıktısı. (E-devlet ' den alınabilir)

2022 YDUS 1. Grup Yerleştirme Sonuçları Basvuru Dilekcesi için tıklayınız.

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız.