İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Eğitim ve Sınav Faaliyetleri Hakkında 05.04.2023
2022-2023 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ EĞİTİM VE SINAV FAALİYETLERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 30.03.2023 tarihli basın açıklaması ve 31.03.2023 tarih E-23957 sayılı yazısına istinaden, üniversitemizde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi faaliyetlerine ilişkin;

  • 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine, (hibrit eğitime geçilmesine) 

  • Eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden bölüm/programlardaki (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik vb) öğrencilerin bu eğitimlerine mevcut haliyle devam etmelerine,

  • Bahar dönemi sınav faaliyetlerinin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında (eğitimlerine "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" uyarınca devam eden bölüm/programlar (Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik vb) hariç)  çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına,

  • Hazırlık sınıfı ertelenen sınavlarının 13.04.2023-14.04.2023 tarihlerinde çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

Eğitim ve sınav faaliyetlerine ilişkin yeni kararlar alınması halinde akademik birimlerin web sayfalarında öğrencilerimiz ile paylaşılacaktır.

Akademik Birim

Bahar Dönemi Eğitim ve Sınav Faaliyetleri

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İngilizce Hazırlık Programı