İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Üniversitemize Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacaktır. 02.08.2023

​Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden ​ ​ ​ ​ ​​

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır. ​ ​ ​​ ​

İlan Başlama Tarihi : 02.08.2023
İlan Bitiş Tarihi : 16.08.2023 ​ ​ ​ ​ ​

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

 

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Elektronörofizyoloji Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Tıbbi Patoloji uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

 

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Hücresel ve Moleküler Tıp alanında doktora yapmış olmak,
Beyin kanseri alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi


ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi,
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu,
-Özgeçmiş (YÖK Formatında),
-Başvuru Dilekçesi (bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik çalışma planlarını içermelidir.)
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
-Fotoğraf (2 Adet),
-Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],
-Özgeçmiş ve akademik/bilimsel çalışmalarını içeren dosya (Doktor Öğretim Üyesi, ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için 4 adet dosya veya 4 adet CD, Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için 6 adet dosya veya 6 adet CD)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Varsa)
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-kriterleri-yonergesi.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.     
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul ​ 

​Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

İlan Başlama Tarihi : 02.08.2023
İlan Bitiş Tarihi : 16.08.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 23.08.2023
Sınav Tarihi: 28.08.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 04.09.2023 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

ALES PUAN TÜRÜ/PUANI

YABANCI DİL PUANI

Yabancı Diller Bölümü

 

 

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak,
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,
Lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla 1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine sahip olmak.

3

Öğr. Gör.

SÖZ-70

85


ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir. ​

 

Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Öğretim Elemanı Başvuru Formu için tıklayınız.

 

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız.