Duyurular
Üniversitemize Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacaktır. 27.11.2023
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden​
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır. ​ ​ ​ ​ ​   ​
​İlan Başlama Tarihi : 27.11.2023
İlan Bitiş Tarihi : 11.12.2023 ​ ​ ​ ​ ​   ​
FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO SAYISIKADRO UNVANI  

Diş Hekimliği Fakültesi ​
​ ​
Endodonti Anabilim DalıDiş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Endodonti alanında doktora yapmış olmak.
1Prof. Dr.   ​
Ortodonti Anabilim DalıDiş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Ortodonti alanında doktora yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi   ​
Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri BölümüFarmasötik Botanik Anabilim Dalı Farmasötik Botanik Anabilim Dalında öğretim üyesi deneyimine sahip olmak,
Liken ve tıbbi bitkiler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
1Prof. Dr.   ​
Sağlık Bilimleri Fakültesi ​
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme alanında doktora mezunu olmak,
Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.
1Doç. Dr.   ​
Hemşirelik Bölümü Hemşirelik lisans mezunu olmak,
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği doktora programından mezun olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi   ​
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ​​ ​
Eczacılık BölümüEczane Hizmetleri ProgramıTıp veya Eczacılık Fakültelerinde; Farmakoloji alanında, doktora veya uzmanlık yapmış olmak.1Dr. Öğr. Üyesi   ​
Sağlık Bakım Hizmetleri BölümüYaşlı Bakımı ProgramıRuh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.1Dr. Öğr. Üyesi   ​
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüAmeliyathane Hizmetleri ProgramıTıp Fakültesi mezunu olmak.
Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi   ​
Tıp Fakültesi ​
​​ ​​ ​​ ​
​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ​
​​ ​​
​​ ​
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak,

Rejyonel anestezi alanında çalışmalar yapmış olmak.

1Doç. Dr.   ​
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak,
İnfertilte alanında çalışmalar yapmış olmak.
1Prof. Dr.   ​
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak.
1Doç. Dr.   ​
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ​
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.
2Prof. Dr.   ​
Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında almış olmak.
1Doç. Dr.   ​
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak,
Spor cerrahisinde deneyim sahibi olmak.
1Doç. Dr.   ​
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ​​ ​
Acil Tıp Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak.
1Doç. Dr.   ​
Nöroloji Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Nöroloji alanında almış olmak.
1Doç. Dr.   ​
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak.
1Doç. Dr.   ​
Temel Tıp Bilimleri Bölümü ​​ ​​
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

İstatistik bölümü lisans mezunu olmak,

Biyoistatistik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

Doçentliğini Biyoistatistik alanından almış olmak.

1Doç. Dr.   ​
Fizyoloji Anabilim DalıFizyoloji (tıp alanında) programı doktora mezunu olmak ve aynı alanda doçentlik ünvanı almış olmak.1Doç. Dr.   ​
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Tıp Eğitimi ya da Eğitim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.1Dr. Öğr. Üyesi   ​

 

 ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi,
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu,
-Özgeçmiş (YÖK Formatında),
-Başvuru Dilekçesi (bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik çalışma planlarını içermelidir.)
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
-Fotoğraf (2 Adet),
-Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],
-Özgeçmiş ve akademik/bilimsel çalışmalarını içeren dosya (Doktor Öğretim Üyesi, ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için 4 adet dosya veya 4 adet CD, Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için 6 adet dosya veya 6 adet CD)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Varsa)
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-kriterleri-yonergesi.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.     
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​   ​
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır. ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​   ​
İlan Başlama Tarihi : 27.11.2023
İlan Bitiş Tarihi : 11.12.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 18.12.2023
Sınav Tarihi : 22.12.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.12.2023 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​   ​
FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO SAYISIKADRO UNVANIALES PUAN TÜRÜ/PUANIYABANCI DİL PUANI   ​
Eczacılık Fakültesi ​
Eczacılık Meslek Bilimleri BölümüFarmasötik Kimya Anabilim DalıEczacılık Fakültesi mezunu olmak,
Farmasötik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.
1Arş. Gör.SAY-7050   ​
Temel Eczacılık Bilimleri BölümüFarmasötik Mikrobiyoloji Anabilim DalıEczacılık Fakültesi Mezunu olmak,
Farmasötik Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
1Arş. Gör.SAY-7050   ​
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ​​ ​

Eczacılık BölümüEczane Hizmetleri ProgramıFarmakoloji alanında, tezli yüksek lisans yapmış olmak.1Öğr. Gör. SAY-70-   ​
Sağlık Bakım Hizmetleri BölümüYaşlı Bakımı ProgramıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Nöroloji uzmanı olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-   ​
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü ​
Anestezi ProgramıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-   ​
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Radyoloji uzmanı olmak.
Kas-İskelet Radyolojisinde tecrübeli olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-   ​
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri BölümüBiyofizik Anabilim DalıBiyoloji lisans mezunu olmak,
Biyofizik yüksek lisans mezunu olmak,
Biyofizik alanında doktora yapıyor olmak.
1Arş. Gör.SAY-7050   ​
Yabancı Diller Bölümü  İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak,
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,
Lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla 1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine sahip olmak.
3Öğr. Gör. SÖZ-7085   ​
​Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü ​​ ​

​  ​
​ ​
Biyoteknoloji Anabilim DalıBiyomühendislik bölümü lisans mezunu olmak,
Biyoteknoloji programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
1Arş. Gör.SAY-7050   ​
Mikrobiyoloji Anabilim DalıMoleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik, Biyoteknoloji, Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler Genetik bölümlerinin birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.1Arş. Gör.SAY-7050  
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı ​
Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Akıllı Sistemler Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Biyoinformatik, Biyoteknoloji lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.1Arş. Gör.SAY-7050   ​
Biyoloji, Fizyoloji veya Biyofizik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak ve biyofizik alanında doktora yapıyor olmak.1Arş. Gör.SAY-70​50   ​

 

ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.


Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.

Öğretim Elemanı Başvuru Formu için tıklayınız.

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız.