Duyurular
2023 EUS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 29.11.2023

Son Başvuru Tarihi: 12.12.2023

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM EUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Nüfus aile kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Adli Sicil Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Erkek personel için askerlik durum belgesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Kan Grubu Kartı, (Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Genel Tetkikler, (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler,  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • EKG Sonucu,
 • Göz Muayene Raporu,
 • Akciğer Grafi Sonucu,
 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Banka Hesabının Açılması (Akbank Fatih Şubesinden Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı)

2023 EUS Yerleştirme Sonuçları Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız.