Duyurular
SAHU 2023 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 31.01.2024

Başvuru Başlama Tarihi: 29.01.2024

Son Başvuru Tarihi: 16.02.2024

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 • 12 adet vesikalık fotoğraf,

 • İkametgâh belgesi, (E-devlet ' den alınabilir)

 • Nüfus aile kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)

 • Adli Sicil Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)

 • Erkek personel için askerlik durum belgesi, (E-devlet ' den alınabilir)

 • Kan Grubu Kartı, (Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)

 • Genel Tetkikler, (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)

 • Serolojik Testler,  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)

 • EKG Sonucu,

 • Göz Muayene Raporu,

 • Akciğer Grafi Sonucu,

 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,

 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),

 • Banka Hesabının Açılması (Akbank Fatih Şubesinden Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı)

 • Doktor Bilgi Bankası Çıktısı. (E-devlet ' den alınabilir)

SAHU 2023 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Başvuru Dilekçesi için tıklayınız​.

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız