İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
Üniversitemize Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacaktır 27.05.2024


​​Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır. ​ ​ ​ ​ ​
İlan Başlama Tarihi : 27.05.2024
İlan Bitiş Tarihi : 10.06.2024 ​ ​ ​ ​ ​
FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO SAYISIKADRO UNVANI
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler BölümüOrtodonti Anabilim DalıDiş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,
Ortodonti uzmanı olmak,
Doçentliğini Ortodonti alanında almış olmak.
1Doç. Dr.
Eczacılık Fakültesi ​​

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ​
Farmakognozi Anabilim DalıEczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Farmakognozi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Farmakoloji Anabilim DalıEczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Farmakoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Eczacılık Teknolojisi BölümüFarmasötik Teknoloji Anabilim DalıEczacılık Fakültesi mezunu olmak.
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Temel Eczacılık Bilimleri BölümüFarmasötik Mikrobiyoloji Anabilim DalıFarmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak.1Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi ​​


Beslenme ve Diyetetik Bölümü- Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak,
Beslenme ve Diyetetik alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,
En az 5 yıl akademik alanda ders vermiş olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ​
- Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak,
Pediatrik Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmaları olmak.
1Doç. Dr.
 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü  Lisans mezunu olmak,
Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora mezunu olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Ergoterapi Bölümü- Ergoterapi Bölümü Lisans mezunu olmak,
Ergoterapi alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler BölümüOrtopedik Protez ve Ortez ProgramıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak,
Omuz ve dirsek cerrahisi konusunda deneyimli olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Tıp Fakültesi ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
Dahili Tıp Bilimleri BölümüÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ​​ ​​ ​
Göz Hastalıkları Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Göz Hastalıkları alanında almış olmak,
Kornea naklinde deneyimli olmak.
1Doç. Dr.
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji alanında almış olmak,
Robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
1Prof. Dr.
Tıbbi Patoloji Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak,
Hematopatoloji ve endokrinpatoloji konusunda deneyimli olmak.
1Doç. Dr.
Üroloji Anabilim DalıTıp Fakültesi mezunu olmak,
Doçentliğini Üroloji alanında almış olmak,
Ürodinami konusunda deneyimli olmak.
1Doç. Dr.
Temel Tıp Bilimleri Bölümü ​
Biyofizik Anabilim DalıBiyofizik alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,
Doçentliğini Biyofizik alanında almış olmak, Biyofizik alanında öğretim üyesi olarak 5 yıl deneyimli olmak.
1Doç. Dr.
Fizyoloji Anabilim DalıBiyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birinden Lisans mezunu olmak,
Fizyoloji (Tıp) alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.
2Dr. Öğr. Üyesi
Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüs​ü ​
  ​
Biyoteknoloji Anabilim DalıKimya ve Biyoloji Mühendisliği Doktora mezunu olmak,
Doçentliğini Biyoloji alanından almış olmak,
Sirkadiyen ritim alanında uluslararası araştırmalar yapmış olmak.
1Doç. Dr.
Moleküler Biyoloji Anabilim DalıGenetik alanında Doktora mezunu olmak,
Mitokondriyal hastalık moleküler biyolojisi konusunda uzman olmak ve yayın yapmış olmak.
1Dr. Öğr. Üyesi


ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi,
-Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademik Etkinlik Puanları Formu,
-Özgeçmiş (YÖK Formatında),
-Başvuru Dilekçesi (bilimsel faaliyetleri, akademik yayınlarının niteliği, sürekliliği, bu yayınlara yapılan ulusal ve uluslararası atıflar, eğitim programına ve üniversite yönetimine yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar ile ana hatlarıyla araştırma ilgilerini ve gelecekle ilgili akademik çalışma planlarını içermelidir.)
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
-Fotoğraf (2 Adet),
-Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi)],
-Özgeçmiş ve akademik/bilimsel çalışmalarını içeren dosya (Doktor Öğretim Üyesi, ve Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için 4 adet dosya veya 4 adet CD, Profesör kadrosuna başvuracak adaylar için 6 adet dosya veya 6 adet CD)
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. (Varsa)
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-kriterleri-yonergesi.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.     
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul


Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır. ​ ​ ​ ​ ​ ​
İlan Başlama Tarihi : 27.05.2024
İlan Bitiş Tarihi : 10.06.2024
Ön Değerlendirme Tarihi: 14.06.2024
Sınav Tarihi: 24.06.2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 01.07.2024 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
FAKÜLTEBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMIUZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLARKADRO SAYISIKADRO UNVANIALES PUAN TÜRÜ/PUANIYABANCI DİL PUANI
Sağlık Bilimleri FakültesiErgoterapi Bölümü- Ergoterapi Bölümü Lisans mezunu olmak,
Ergoterapi alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
1Öğr. Gör. SAY-7050
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ​​ ​​ ​​ ​​ ​
Eczacılık BölümüEczane Hizmetleri ProgramıTıbbi Farmakoloji alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.1Öğr. Gör. SAY-70-
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü ​​ ​​ ​​ ​
Elektronörofizyoloji ProgramıFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak,
Fizyoloji (Tıp) Programı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-
İlk ve Acil Yardım ProgramıAcil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans mezunu olmak,
Afet Yönetimi Programı Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-
Ortopedik Protez ve Ortez ProgramıOrtez ve Protez Lisans mezunu olmak,
Ortez ve Protez Biyomekaniği ve Rehabilitasyonu , Protez-Ortez Biyomekani, Ortez-Protez,  Protez-Ortez ve Protez- Ortez Biyomekanik Programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-
Patoloji Laboratuvar Teknikleri ProgramıBiyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak,
Histoloji ve Embriyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ProgramıBiyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak,
Genetik alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.
1Öğr. Gör. SAY-70-
Tıp FakültesiTemel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim DalıAnatomi alanında doktora yapıyor olmak.1Arş. Gör. SAY-7050
Yabancı Diller Bölümü-  - İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak,
İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,
Lisans eğitiminden sonra belgelendirmek kaydıyla 1 yıl İngilizce dersi verme deneyimine sahip olmak.
2Öğr. Gör. SÖZ-7085


ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU EVRAKLARI
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
-Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.
- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nde yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması gerekmektedir.
*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.


Öğretim Üyesi Başvuru Formu için tıklayınız.

Öğretim Elemanı Başvuru Formu için tıklayınız.

YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız.