İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2024 DUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru 03.07.2024

Son Başvuru Tarihi: 18.07.2024

Adaylardan İstenecek Belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM DUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Nüfus aile kayıt örneği, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Adli Sicil Kaydı, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Erkek personel için askerlik durum belgesi, (E-devlet ' den alınabilir)
 • Kan Grubu Kartı, (Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Genel Tetkikler, (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler,  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • EKG Sonucu,
 • Göz Muayene Raporu,
 • Akciğer Grafi Sonucu,
 • Suçiçeği Tarama Sonucu, (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Diploma veya Çıkış Belgesi'nin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha),
 • Banka Hesabının Açılması (Akbank Fatih Şubesinden Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı)
 • Doktor Bilgi Bankası Çıktısı. (E-devlet ' den alınabilir)
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, (Üniversitemiz tarafından yapılabilmektedir. Devam eden poliçeniz var ise, Üniversitemizdeki görevinize başlamadan tarafınızca çalıştığınız kurum bilgisinin değiştirilmesi zorunludur.

Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi,
 • ÖSYM DUS Yerleştirme Belgesi Çıktısı,
 • 12 adet vesikalık fotoğraf,
 • Pasaportun işlem görmüş kısımlarının noter tasdikli örneği,
 • Varsa çalışma izni muafiyet belgesi/ kartı fotokopisi,
 • Diploma veya çıkış belgesinin ve varsa denklik belgesinin noter onaylı sureti/aslı gibidir örneği,
 • Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge (noter onaylı),
 • Genel Tetkikler (Hemogram, Üre, Kreatin, Tit, Ast, Alt, Açlık Kan Şekeri)
 • Serolojik Testler,  (Hbs-Ag, Anti-Hbs, Anti-Hcv, Anti Hıv)
 • EKG Sonucu,
 • Göz Muayene Raporu,
 • Akciğer Grafi Sonucu,
 • Suçiçeği Tarama Sonucu, (- Vzvıgg *Çocuk Servisinde Çalışacaklar İçin Geçerlidir)
 • Kan Grubu Kartı, (Resmi kimlikte belirtilmiş ise zorunlu değildir)
 • Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren TÖMER'den alacakları sertifika,
 • Özgeçmiş 2 adet (Ekli YÖK Formatında, Serbest Formatta olmak üzere 2 ayrı nüsha,
 • Banka Hesabının Açılması (Akbank Fatih Şubesinden Hesap Açılması Hesap Numarası Veya Hesap Cüzdanı)
 • Varsa Doktor Bilgi Bankası Çıktısı. (E-devlet ' den alınabilir)
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, (Üniversitemiz tarafından yapılabilmektedir. Devam eden poliçeniz var ise, Üniversitemizdeki görevinize başlamadan tarafınızca çalıştığınız kurum bilgisinin değiştirilmesi zorunludur.)

 

-2024 DUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

-YÖK Formatında Özgeçmiş için tıklayınız.