İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2016-2017 Erasmus+ Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır! 06.10.2016

​​

2016-2017 Erasmus+ Güz Dönemi Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Erasmus+ Koordinatörleri,

İlgilenen öğrencilerimiz 02 Mayıs - 17 Mayıs 2016 tarihleri arasında 2016-2017 Erasmus+ öğrenim hareketliliğine başvuru yapabilecektir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus+ İkili Anlaşması olması gerekir. EÜB sahibi, anlaşmalı olduğumuz yükseköğretim kurumlarımızın listesi için tıklayınız

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti Süresi Ne Kadardır?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 tam ay en fazla 12 tam ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus+ İkili Anlaşması ve üniversitemizde mevcut hibe miktarları belirler. 3 tam aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ kapsamına girmez ve hibelendirilmez.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

- Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) asgari 2.20/4.00 olması

- Lisansüstü öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari (GNO) 2.50/4.00 olması

Seçim Kriterleri

Öğrenci seçimleri, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

2016 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi : %50

Dil seviyesi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

 Erasmus+ Programından Yararlanmak için Gerekli Yabancı Dil Sınavı Prosedürleri

Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının %50'si ve yabancı dil puanının %50'si alınır ve elde edilen sonuca göre öğrenci sıralaması yapılacağından programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrencilerin dil sınav sonuç belgesi bulunmak zorundadır. Kabul edilecek sınavlar: TOEFL IBT (min. 75) ve YDS (min. 60)’dir.

Dil Sınav Sonuç Belgesi olmayan Erasmus+ öğrencileri için Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İngilizce sınav yapılmaktadır. Ancak öğrenci, başvuru dönemlerinde ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibeleri

Erasmus+ hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. 2016–2017 akademik yılı için Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçenin elverdiği sayıda öğrencimize Erasmus+ hibesi tahsis edilebilecektir.

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir: (Avrupa Komisyonu tarafından hibe tutarlarında değişiklik yapılması halinde web sayfamızda duyuruları yapılacaktır.)

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte

Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci

Öğrenim Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

Ödemede Kesinti Yapılması

Öğrencinin gittiği kurumdaki resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süreler için hibe ödemesi yapılamaz. Daha önce ödeme yapılmış olsa bile bu dönem için verilen hibenin iadesi talep edilir.

Zorunlu OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almayan ve katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere %20’den az olmamak üzere kesinti uygulanır. Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası TOR) hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Dönüşte hareketliliğe katılımı kanıtlayıcı belgelerin dışındaki belgelerini teslim etmeyen veya yukarıda sayılanların dışındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere kesinti uygulanıp uygulanmayacağı üniversitemizin takdirindedir.

Çevrimiçi Dil Desteği (OLS)

1. Çevrimiçi Dil Desteğinin Kapsamı

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenciler için Avrupa  Komisyonu tarafından Çevrimiçi Dil Desteği sistemi sunulmaktadır.

Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca dillerine ilaveten 2016’da Çekçe, Danca (Danimarka dili), Yunanca, Lehçe (Polonya dili), Portekizce ve İsveççe dillerinde de öğrencilere Çevrimiçi Dil Desteği sunulması planlanmaktadır. Yurtdışı hareketlilik faaliyetlerini bu dillerde gerçekleştirecek öğrenciler bu sisteme tâbidir Ancak bu dillerde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler arasında faaliyet gerçekleştirecekleri dil kendi ana dili olan öğrenciler için çevrimiçi dil desteği uygulanmaz.

Çevrimiçi dil desteği öğrencilerin girmekle yükümlü olduğu sınavlar ve isteğe bağlı

çevrimiçi dil kursu desteğini içermektedir:

- Zorunlu Sınavlar

Öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce ve faaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim/staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.

Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Zorunlu olduğu halde bu sınavları almayan öğrencilerin hibelerinde 8. Madde hükümlerine göre kesinti yapılır. Mücbir sebep halleri saklıdır. Zorunlu OLS sınavları hareketliğe seçim aracı olarak kullanılamaz.

- İsteğe Bağlı Dil Kursları

Faaliyetlerine başlamadan önce dil sınavına girdikten sonra öğrenciler, sınav sonuçlarına göre kendilerini yetersiz bulmaları halinde veya yükseköğretim kurumlarının önerisiyle, kendi isteklerine bağlı olarak çevrimiçi dil kurslarına katılabilirler.

Sınava girilen dil ile kurs alınan dil aynı olmalıdır. Zorunlu dil sınavı sonuçları C1 ve üzerinde olan öğrenciler, isteklerine bağlı olarak, gittikleri ülkenin dilinde çevrimiçi dil kursundan yararlanabilirler. Dil kursu süresi faaliyet süresine göre belirlenir. 2-6 ay arası faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 2-6 ay süre arasındadır. 6 ay üzerinde (12 aya kadar) faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin kurs süreleri 6 ay ile sınırlıdır.

2. Çevrimiçi Dil Sınavları ve Kurslarına Katılım

Detaylı bilgi için lütfen http://erasmusplusols.eu/  adresini ziyaret ediniz.

Bilgilendirme videosu için http://erasmusplusols.eu/guided-tour-7/  adresini ziyaret ediniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

·        İmzalı Ön Başvuru Formu 

·         1 Adet Transkript (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul onaylı)

Erasmus İkili Anlaşmaların Listesi için TIKLAYINIZ

Her türlü soru ve başvuru için:    

Uluslararası İlişkiler Ofisi
iro@bezmialem.edu.tr