İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Duyurular
2016-2017 Erasmus+ Personel Hareketliliği 25.11.2016

2016-2017 Erasmus+ Bahar Dönemi Personel Hareketliliği Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

2016-2017 Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmak isteyen personellerin başvuru formunu doldurması ve ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgilenen personelimizin 25 Kasım – 25 Aralık 2016 tarihleri arasında 2016-2017 Erasmus+ personel hareketliliğine başvuru yapabileceklerdir.

25 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında dil sınavı yapılacak ve tarih, başvurulardan sonra ilan edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 

 • Başvuru Formu
 • Varsa Yabancı Dil Belgesi;

  YDS için;

  Akademik Personel için en az min. 70 puan

  İdari Personel için en az min. 50 puan

  Cambridge Sınavlarından;

  CAE min. B

  CPE min. C

  TOEFL;

IBT min. 75

*YDS'nin geçerliliği 2 senedir.

**ÜDS geçerli değildir.

Kontenjan

 

 

Kontenjanlar

 

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

 

6 İdari Personel (6 Asil - 6 Yedek)

 

 

Personel Ders Verme Hareketliliği

 

6 Akademik Personel (6 Asil -  6 Yedek)

 

 

Erasmus Personel Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 8 haftalığına başka bir Avrupa ülkesinde yer alan EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine ya da EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik/idari personelin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında veya işletmelerde eğitim almasına imkân sağlamaktadır.

Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

 

1- Ders Verme Hareketliği:

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân alt faaliyet alanıdır.

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek,

  Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

  1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı akademik personel olunması,

  2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,

  3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

  NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 8 ders saati ders vermek gerekmektedir.
   

  2. Eğitim Alma Hareketliliği

  Türkiye'de EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin eğitim alma amaçlı hareketliliğine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir;

  1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği 
  Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.


  2. Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği
  Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkân vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.


  Eğitim Alma Hareketlilik Başvuru Formu.doc

  Personel Ders Verme Başvuru Formu.doc