İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Etkinlikler
16.05.2024 00:00 - 17.05.2024 00:00
5Th International Academic Researches For Sustainability Congress 2024

afis.jpeg

INARS Congress, 2024 yılı için beşinci kongresini “5th International Academic Researches for Sustainability 2024" adıyla bu yıl bahar döneminde gerçekleştiriyor.

“Sürdürülebilirlik" ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak olan uluslararası kongre, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde Artikel Akademi'nin katkılarıyla 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

 “Sürdürülebilirlik", günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bir konu haline gelmiştir. Doğal kaynakların sınırlı olduğu, iklim değişikliği tehdidi ve toplumsal eşitsizlik gibi küresel zorluklarla başa çıkarken, yeni fikirler ve multidisipliner yaklaşımlar da gereklidir. “5th International Academic Researches for Sustainability 2024″ Kongresi, sürdürülebilir bir gelecek için tüm bilim alanlarında inovasyon ve işbirliği konusunu ele almayı hedefler.

 

Kongrenin teması, aşağıdaki ana başlıklar altında oluşturulmuştur:

• Çevresel Sürdürülebilirlik: İklim değişikliği, enerji kaynakları, su yönetimi, atık azaltma ve diğer çevresel konuların ele alınacağı araştırmalar ve uygulamalar.

• Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplumsal eşitsizlik, eğitim, sağlık, toplumsal adalet ve topluluk gelişimi gibi sosyal boyutları içeren disiplinler arası tartışma ve araştırmalar.

• Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik büyüme, yenilik, iş dünyası ve finansın sürdürülebilirlikle nasıl entegre edilebileceği konularındaki inceleme ve araştırmalar

• Kültürel ve Beşeri Sürdürülebilirlik: Kültürel mirasın korunması, insan davranışları ve değerlerin sürdürülebilirliği ile ilgili araştırmalar.

• Çapraz Disipliner Yaklaşımlar: Farklı disiplinlerin bir araya geldiği yenilikçi projeler ve multidisipliner işbirliği fırsatlarını inceleyen çalışmalar, uygulamalar ve araştırmalar. 

Kongre, akademik ve profesyonel dünyadan gelen katılımcıları, sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konuları tartışmak ve geleceği şekillendirmek için bir araya getirmektedir. Her bir bilimsel oturumda, sürdürülebilirlikle ilgili en son araştırmaları ve yenilikleri keşfedecek ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceksiniz.

Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu ''Bilim Kurulu'' ve “Düzenleme Kurulu" rehberliğinde, uluslararası nitelikte düzenlenecek bilimsel kongrenin, akademik alana önemli katkılar sağlaması amaçlanmaktadır.

Kongrede, alanında ulusal ve uluslararası alanda çok değerli davetli konuşmacılarımızı da dinleme fırsatı bulacaksınız.

''5th International Academic Researches for Sustainability 2024" başlıklı kongremizin  sunum dili (tercihe bağlı olarak) Türkçe veya İngilizce olabilecektir. Katılımcılar kongrede, hakem kurulunun onayladığı “Özet Bildirilerini" İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecektir.

Kongre bitiminde “Kongre Özet Kitabı" basılı olarak ve e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Katılımcılar kongrede sundukları özet bildirilerini dilerse “Tam Metin Bildiri" olarak da gönderebilirler. Katılımcılar, intihal raporu ile birlikte iletecekleri “Tam Metin Bildirileri"ni hakem sürecinden geçtikten sonra “Tam Metin Kitabı"nda bölüm olarak yayınlanabilecektir. Dileyen katılımcı “hakemli bir dergi"de yayınlanması seçeneğini de tercih edebilir. “Tam Metin Bildiri" kitabı ISBN numarası alınarak (Uluslararası Yayınevi / Artikel Akademi) tarafından yayımlanacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

• Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç ve Bitiş Tarihi – 02 ŞUBAT / 17 MAYIS 2024

• Bildiri Sahipleri için Son Kayıt/Ödeme Tarihi – 17 MAYIS 2024

• Kongre Programının İlan Tarihi – 21 MAYIS 2024

• Kongre Başlangıç ve Bitiş Tarihi– 23-24 MAYIS 2024

• Kongre Özet Kitap Yayın Tarihi – 31 MAYIS 2024

• Tam Bildiri Hakemli Dergi Yayın Tarihi: EYLÜL – 2024

• Tam Bildiri Kitap Bölümü Yayın Tarihi: EYLÜL – 2024

 

Kongre web sayfası: Tıklayınız. 

“Sürdürülebilirlik" temalı değerli akademik çalışmalarınızla “INARS Congress, 5th International Academic Researches for Sustainability 2024"ü onurlandırmanızı bekliyoruz. 

Saygılarımızla, 

DÜZENLEME KURULU ADINA​​