İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Araştırma-Geliştirme Politikası
ana-menü-buton-.png

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimsel araştırma ve geliştirme ile edinilen bilgi birikimini sağlık alanında yenilikçi ürün ve tanı/tedavi hizmetlerine dönüştürme anlayışıyla;

  • Bilime katkı sağlayacak araştırmalar için uygun ortamı sağlamayı,
  • “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" ile uyumlu olarak, dünya, ülke ve kentimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sorunlarının çözümüne yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara öncelik vermeyi,
  • Disiplinlerarası çalışmaları desteklemeyi,
  • Güçlü araştırma altyapısı ve yetkin kadrosuyla, yenilikçi ve katma değeri yüksek çıktılar üretilmesini ve bu ürünlerin ticarileştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlamasını,
  • Altyapı, bütçe ve insan gücü kullanımını teşvik ederek, ülkemizin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedeflerine yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklenmesini,
  • Araştırma altyapısı ve yetkinliklerinden dış paydaşların faydalanmasını,
  • Eğitim ve öğretimin her düzeyinde araştırma-geliştirme çıktılarını kullanan nitelikli araştırmacıları yetiştirmeyi,
  • Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen araştırmalar ile farkındalığın sağlanarak yaygınlaştırılmasını,
  • Araştırma çıktılarının sürekli izlenmesi, sürdürülebilirlik ve geliştirilmeye yönelik stratejilerin belirlenmesini,
  • Elde edilen araştırma çıktılarının toplumun yararına kullanılmasını sağlayacağımızı,
taahhüt ederiz.​