İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Kalite Politikası
ana-menü-buton-.png

Tarihiyle Köklü, Sağlık Eğitimiyle Öncü sloganımızdan yola çıkarak;

  • Köklü tarihimizden güç alan dinamik bir yönetim anlayışı ve bağlı olduğumuz temel değerler ile modern bilim ve teknolojiyi tüm süreçlerimizde kullanarak sunduğumuz kaynaklarla, öğrenci ve çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için her yönden güçlendirilmesi ve yetkinliklerin artırılmasını,
  • Eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürekli iyileştirerek toplumun kalite bilincinin arttırılmasını ve toplumun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak vakıf kültürü ile tüm paydaşlarımıza kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasını,
  • Akademik ve idari tüm birimlerde kalite algısının; öğrenci, akademik ve idari tüm personel düzeyinde oluşturulmasını,
  • Proaktif ve sürdürülebilir yaklaşımlar esas alınarak sistemin sürekli iyileştirilmesini,
  • Tüm akademik ve idari faaliyetler sonucunda ulusal ve uluslararası alanda kurumsal itibarın arttırılmasını,
  • Hizmet ve faaliyetlerimizde, taraf olduğumuz anlaşmalara, Ulusal ve Uluslararası standartlara ve yasal yükümlülüklerimize bağlı kalmayı

taahhüt ederiz.​​