İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Toplumsal Katkı Politikası
​​ana-menü-buton-.png

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin vakıf kültürü ışığında toplumsal yaşama katkı sağlama anlayışıyla;

  • Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve kamu kurumları iş birliği ile topluma yönelik projeler üretilmesini, eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetler ve etkinlikler düzenlenmesini,
  • Eğitim öğretim programlarımızda sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesini ve öğrencilerimizin gönüllülük faaliyetlerinde bulunmalarını,
  • Kültürel miraslarımızın korunmasını ve yaşatılmasını,
  • Tüm birimlerin yürüttükleri araştırma, geliştirme ve eğitim etkinliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesini,
  • Toplumun başta sağlık olmak üzere öncelikli sorunlarına yönelik araştırma alanlarında, sahip olduğu ileri teknoloji ve insan kaynağının ürünlerini insanlığın hizmetine sunmayı,
  • Yenilikçi ve girişimci fikirleri destekleyerek ülkemizin bilimsel geleceğine katkıda bulunmayı,
taahhüt ederiz​.