İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Uluslararasılaşma Politikası
ana-menü-buton-.png

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin uluslararası tanınırlığı ile eğitim- öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliklerini artırma anlayışıyla;

  • Öğrenci, akademik personel, araştırmacı ve idari personelin uluslararası değişim programlarına katılımlarını teşvik etmeyi,
  • Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü ve konumunu geliştiren faaliyetlerin planlanmasını ve uygulanmasını,
  • Öğrencilerimize uluslararası alandaki kariyer fırsatları için yol gösterici olmayı,
  • Uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmeyi, eğitim öğretim programlarımızın, müfredatlarımızın bu doğrultuda geliştirilmesini ve yükseköğretim programları ile entegre edilmesini,​
taahhüt ederiz.