İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Yönetim Sistemleri Politikası
ana-menü-buton-.png
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin kurumsal yönetim yeteneğini geliştirerek, sistemin verimliliğini ve çevikliğini artırma anlayışıyla;

  • Hizmet verilen tüm alanlarda herkese adil ve eşit davranarak haklarını korumayı ve değerlerine saygı duymayı,
  • Ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında, insan ve çevre odaklı, yenilikçi, şeffaf, hesap verebilir, kaynak verimliliğini gözeten, sürdürülebilir sistemler kurmayı,
  • Üniversitenin stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalar sunmayı,
  • Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek günümüz koşulları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, bilim, sanat, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlerimize yön vermeyi,
  • Yönetim faaliyetlerini, bütüncül bir kalite güvence sistemi içerisinde planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi, değerlendirmeyi, iyileştirmeyi ve sürdürülebilmeyi,
taahhüt ederiz.