Oturum Aç

 Başvuru Ücreti

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

Akademik amaçlı ve/veya uzmanlık tezi olarak yapılacak araştırmalar için Etik Kurul başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin Bezmiâlem Vakıf  Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlarda başvuru ücreti alınmaz.

Destekleyicisinin Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi mensupları ve/veya devlet fonları (TÜBİTAK, DPT, Üniversite araştırma fonu vs. ) olduğu durumlar dışındaki  her türlü  klinik araştırma başvurusu ( ilk başvuru, bilgilendirme, protokol değişikliği vs. )  için

Başvuru ücretleri :​

2020 Yılı Başvuru Ücretleri
İlk Başvuru
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu 4.801,00
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu  2.409,00
BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu 2.409,00
Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu2.409,00
Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu 4.801,00
Önemli Değişiklik Başvuruları
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu1.634,00
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu1.089,00
BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu 1.089,00
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu1.089,00
Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırmaları Önemli Değişiklik Başvurusu1.634,00
Değişiklik Başvuruları
Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu96,00
Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu96,00
BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu 96,00
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu96,00
Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırmaları Değişiklik Başvurusu96,00
İthalat Başvuruları
Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu440,00 
Araştırmacı Toplantısı Başvuruları
Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvurusu         191,00  
Depolama / Arşivleme Hizmeti Başvuruları
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu6.536,00
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu6.536,00
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 631,00  
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi 631,00  
Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 631,00  
Araştırma ürünü ithalatı işlemleri dışında uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru ücreti yatırılmasına gerek yoktur.Başvuru Ücretleri 2019    http://www.titck.gov.tr/duyuru/2019-fiyat-tarifesi-guncellenmistir-11012019182630


UYARI: Başvuru Ücretini ‘Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Değerlendirme Ücreti’ adı altında (dekontta bu ibare yazmalı) yatırılması gerekiyor.

ETİK KURUL BAŞVURU ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI  IBAN NUMARASI: 

Banka Bilgilerimiz (TL)
Hesap sahibi      : BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Banka                  : Vakıfbank
Şube                    : Vatan Caddesi (0856)
Hesap No            : 00158007306323676
IBAN No              : TR48 0001 5001 5800 7306 3236 76​