Hakkımızda

 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü, üniversitemizi Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olma doğrultusunda iletişim stratejilerini belirleyerek akademik anlayışımızın tanıtılmasında öncü rol oynamaktadır.

Direktörlüğümüz, üniversitemizin misyon ve vizyon değerlerine uygun tanıtım faaliyetlerini, kurum içi ve kurumlar arası imaj disiplini çerçevesinde yürüterek, etkinlik yönetimi ve organizasyon takibi, kurumsal materyallerin hazırlanması sürecini koordine eder. Basınla ilişkiler, internet mecralarına sağlıklı içeriğin sağlanması ve medya takibi süreçlerini yönetmektedir. Ayrıca,​ üniversitenin tüm birimleri arasındaki bilgi akışı ile eşgüdümün sağlaması noktasında aktif rol oynar.