İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Ders Verme Kriterleri

Erasmus+ Personel Hareketliliği

Ders Verme Hareketliliği - Puanlandırma Kriterleri

​ 

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için)

 

​+ 20 puan

 

 

Unvan

Arş. Gör./ Uzman: +10 puan

Öğr. Gör.: +6

Doktor/ Dr. Öğr. Üyesi. / Okutman: +4 puan

Doç. Dr.: +2 puan

Prof. Dr.: +1 puan

Daha önce programdan faydalanmamış personel ise +5 puan
Personel programdan faydalanmış ise -10 puan

Yabancı Dil Puanı

%50

Halen yürüttüğünüz Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü

göreviniz bulunmakta mı?

Evet: +5 puan

Hayır: 0 puan

​ 

NOT: Hareketliliğe başvuracak Personelin kurumda en az 1 yıl çalışıyor olması, başvurunun geçerliliği için gereklidir.