Eğitim Alma Kriterleri


​ Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Değerlendirme Kriterleri 

 

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için)

 

​​​​+ 20 puan​

Akademik Personel ise

-5

İdari personel (Akademik unvan yoksa)

​+5

 

Daha önce programdan faydalanmamış personel ise

 

+5 puan

 

Personel programdan daha önce faydalanmış ise

 

-10 puan

 

Dil Puanı

 

 

+%50

 

Personel aynı

Birimden başvuru yapmış ise, pozisyonuna ve başvuran sayısına göre +10 ile +1 arası puanlandırılacaktır.

 

Genel Sekreter +10 / Dekan

Direktör: +8 /Profesör

Fakülte Sekreteri: +6 

Müdür: +5 / Doçent

Sorumlu: +4 / Dr.Öğr.Üyesi

Uzman: +3 / Doktor

Uzman Yrd.: +2 / Öğr.Gör

Memur: +1 / Ar.Gör

 

Erasmus ofisinde yürütmekte olduğunuz,

Erasmus+ Değişimi ile ilgili göreviniz

Bulunmakta mı?

 

Evet: +5 puan

Hayır: 0 puan

 

NOT: Hareketliliğe başvuracak Personelin kurumda en az 1 yıl çalışıyor olması, başvurunun geçerliliği için gereklidir.