İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Mütevelli Heyeti

Av. Osman DEVELİOĞLU – Başkan
Yunus NACAR – Başkan Vekili
Bekir Hulusi CANSU​​​
Prof. Dr. Ahmet GÜL
Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ
Hayrullah ÇELEBİ
Av. Namık AYHAN
Dr. ​Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Ziya Altan ELMAS
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU – Rektör V.


Üniversitemizin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyeti, yükseköğretim kurumunun tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Mütevelli Heyet kanun ve yönetmeliklerde öngörülen şartlara ve niteliklere sahip, Vakıflar Meclisi tarafından 4 yıl süre ile seçilen en az 7 kişiden oluşur. Rektör Mütevelli Heyet'in tabii üyesidir. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyet'te görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinde görev alabilirler.​​​​​​​​​​​​​

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden Mütevelli Heyet toplantılarının raportörlüğü Genel Sekreter tarafından yürütülür.