İntihal Raporu


 İntihal Raporu

BVU Sağlık Bilimleri Enstitüsü İntihal Raporunun Alınmasına İlişkin Hususlar


1) Tez Çalışması İntihal Raporu, Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Merkezi tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN İntihal Tespit Programı üzerinden alınmaktadır.

2)  İntihal programı sadece akademik ve idari personelin kullanımına açıktır. Tez çalışması ile ilgili rapor Enstitü tarafından hazırlanarak Danışman öğretim üyesi ve tez jürilerine gönderilmektedir. Tezin enstitüye teslim edilmeden önce Danışman öğretim üyesi tarafından TURNİTİN intihal tespit programı kullanılarak uygunluğunun kontrol edilmesi önerilir.

3) Tez Çalışması İntihal Raporu tezin yalnızca; Kapak, Özet, Giriş, Genel Bilgiler, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır. 

4) Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu kararı ile benzerlik oranı üst sınırı %30 olarak belirlenmiştir.

5) Filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde olabilir:

-          Onay, önsöz ve beyan sayfaları hariç

-          İçindekiler, simgeler ve kısaltmalar hariç


-          Kaynaklar hariç

-          5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç 

6) Raporlama işlemi tamamlandıktan rapor elektronik olarak öğrenci adı ve soyadı ile kaydedilir. Tez Çalışması İntihal Raporu oluşturulur ve Tez Savunma Jüri Üyeleri'ne tez ile birlikte savunma öncesi sunulur. 

7) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için TURNİTİN intihal tespit programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı enstitü kurulunda belirlenen oranı geçmemelidir. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 


8) Tezin savunma sonrası uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun yeniden oluşturulması gerekmektedir.​