Seminer Dersi


 Seminer Dersi

Seminer Dersi

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında verilen seminer dersi, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır. 
Öğrenci, ders döneminin ilk iki haftası içinde danışmanıyla birlikte  seminer konusunu belirler. 6. hafta sonunda hazırlanan seminer danışmana takdim edilir. Danışmanın önerdiği düzeltme, ekleme ve çıkarmalar yapılarak  seminer anlatıma hazır hale getirilir.

Seminer sunumları dönemin 8-14. Haftaları arasında dinleyicilere açık olarak gerçekleştirilir.

 

Seminerin Duyurulması

Seminer gününden bir hafta öncesinden her seminer için ilan panosu ve internet yardımıyla duyuru yapılır. Seminer duyurusu için Seminer Duyurusu Formu semineri sunan kişi ve danışmanı tarafından doldurularak Anabilim Dalı Başkanının onayı ile ilan edilir.

 
Seminerin Süresi

Seminer için ayrılan süre en az 30 dakika  olmalıdır. Sorulacak sorular ve cevaplar ile birlikte seminerin 45 dakikada bitirilmesi önerilir. 


Seminerin Değerlendirilmesi

Seminerin BAŞARILI veya BAŞARISIZ olduğuna  danışman ile birlikte Anabilim Dalından 2 öğretim üyesi karar verir. Danışman ve öğretim üyeleri Seminer Değerlendirme Formunu doldurup imzalayarak Anabilim Dalı Başkanlığına iletir.

Danışman öğretim üyesi OBS sistemi üzerinden BAŞARILI veya BAŞARISIZ şeklindeki değerlendirmeyi girmekle yükümlüdür.