Duyurular
Hemşirelik Bölümü 18-24 Mart Ulusal Yaşlılara Saygı Haftası Kutlaması 25.03.2021

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri / Elemanları ve Öğrencileri 18-24 Mart Ulusal Yaşlılara Saygı Haftası Kutlaması

Yaşlanma normal bir fizyolojik süreç olup bireylerin fiziksel ve ruhsal güçlerinin bir daha geri gelmeyecek şekilde yavaş yavaş yitirilmesi durumudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre yaşlılık; bedenin   iç   ve   dış   uyaranlara    uygun   tepki   göstermede   giderek   kapasitesinin   azalması olarak tanımlanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2020 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 7 milyon 953 bin 555 kişidir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 2020 yılında %9,5'e yükseldi. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı beklenmektedir.

Günümüzde bilim, teknoloji ve sağlık alanında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak hastalıkların tedavi edilebilir duruma gelmesi, kronik hastalıkların ve komplikasyonlarının kontrol altına alınması, doğum oranlarının düşmesi, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağlamıştır.

Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal güvenliğe, çevreye, iş olanaklarına, sosyal kültürel faaliyetlere ve aile hayatına kadar toplumun tüm yönlerini etkilemektedir. Bu bağlamda özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda ön safta yer alan hemşirelerin çalışma alanlarında yaşlılığı ve artan yaşlı nüfusu dikkate alarak sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamaları önem arz etmektedir.

Yaşlı bireylerin toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kültürel ve ekonomik haklara sahip olarak günlük yaşam aktivitelerini bağımsızca gerçekleştirmelerini sağlamak için sağlık sorunlarından korunmak önceliklidir.

Yaşlıların fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel ve toplumsal boyutlarıyla yaşamlarını en üst düzeyde sürdürebilmeleri için toplumun her kesiminde bu döneme dair farkındalığın artırılmasında hemşireler ve hemşirelik öğrencileri çok önemli bir güç oluşturmaktadır.

Bu gücün farkında olarak “Ulusal Yaşlılara Saygı Haftası"nı Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri / elemanları ve öğrencileri olarak kutluyoruz.