Haberler
Üniversitemizde Hemşirelik Haftası kutlandı 18.05.2023

​12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası, üniversitemizde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. “Bizim Hemşirelerimiz Bizim Geleceğimiz" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte hemşireliğin dünü, bugünü ve geleceği, yapay zeka çerçevesinde ele alındı.

 

Her yıl, modern hemşirelik mesleğinin kurucusu Florence Nightingale'nin doğum gününü içine alan 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası için üniversitemizde düzenlenen etkinlikte, yapay zeka uygulamalarının hemşirelik mesleğindeki fonksiyonu ve mesleğin gelecekteki konumu ele alındı. Programa, açılış konuşmalarında sıkça atıf yapılan COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat deprem felaketi damgasını vurdu. 

“Hemşirelik gündemi değişti"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşması için ilk olarak Hastanemiz Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ayşen Karabacak kürsüye geldi. Karabacak, pandemiyle birlikte hemşirelik gündeminin değiştiğini hatırlatarak “Sağlık çalışanları arasında hemşirelik hizmetlerinin çok önemli bir noktaya geldiğini gördük. Ardından deprem felaketi gündemimize girdi. Bu noktada afet hemşireliği de önemli bir kavram olarak karşımıza çıktı" dedi. Sözlerine deprem bölgesinde ve hastanemizde afetzedelere yönelik görev yapan hemşirelere teşekkür ederek devam eden Karabacak, “Artık bu dönemde hemşirelerin yeni görevleri ve görev tanımları üzerine konuşacağız" diye konuştu. 

“Sürdürülebilirlik önemli"

Daha sonra kürsüye gelen Dragos Hastanemizin Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Emine Yavuz, meslekte 41'inci yılını çalıştığını kaydederek şunları söyledi: “ICN, (International Council of Nurses-Uluslararası Hemşireler Birliği) bu yılki temamızı 'Geleceğimiz Hemşirelerimiz' olarak belirledi. Ancak ben geçmişten günümüze düşüncesindeyim. Bu meslekte çok yol kat ettik. Bugün hastalarını tanılayabilen, bakım planlarını oluşturan bir meslek haline geldik. En çok sahip çıkılması ve değer verilmesi gereken grubun hemşireler olduğunu hem pandemide hem de depremde gördük. Çünkü bizim çok fazla ve kritik fonksiyonlarımız var. Ayrıca maliyetli de bir ekibiz. Hemşireliğin sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli." 

“Hemşirelerin desteğe ihtiyacı var"

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Türkinaz Atabek Aştı, “Bunca yıla rağmen heyecanı hala yaşıyor olmak güzel. Meslek olarak her zaman olduğu gibi desteğe ihtiyacımız var. Bunu gerek WHO (World Health Organization-Dünya Sağlık Örgütü) gerekse de ICN adeta haykırıyor. Bu iki kurum hemşirelere çok rol ve sorumluluk yüklemiş durumda, ama mesleğimizin çok da sorunu var. 1974'ten beri farklı farklı temalar geliştiren ICN, son yıllarda doğrudan hemşirelik mesleği üzerine geliştirmeye başladı. Hatta 2021 yılını hemşirelik yılı ilan etti. Ne garip tesadüftür ki o yıl da pandemi yılı oldu. Pandemide hemşirelerin önemini bir kez daha görmüş olduk. Sağlık sisteminin en kritik halkasının hemşireler olduğunu gördük. Deprem felaketinde de benzer durumlar yaşandı. Böylesine kıymetli mesleğin hak ettiği kıymeti artık görmesi lazım. Artık hemşirelere yatırım yapılması lazım geldiği anlaşıldı. Bu yatırım, hemşirelerin eğitimine ve yaşam kalitesine yatırım demek. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz ama çok da ilerleme kaydettik" diye konuştu. 

“Hemşirelik sağlık hizmetlerinin temel taşıdır"

Rektörümüz Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ise konuşmasına hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri olduğunun altını çizerek başlarken, “Hemşireler, insanlık ve sağlık tarihinin en köklü mesleklerinden birini icra etmektedirler. Bu kadim meslek, tıpkı diğer birçok sağlık mesleği gibi kutsal görülür. Bunun örneklerini 6 Şubat tarihinde yaşadığımız deprem felaketinde yakinen gördük. Yakın geçmişe kadar fiziksel beceriye dayalı olarak düşünülen bu meslek, yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, hastanın sağlık durumunun daha etkin bir şekilde takip edilip değerlendirildiği bir meslek haline geldi. Bu nedenle bundan sonraki süreçte, hemşirelik mesleğinde yapay zeka teknolojileri özenle vurgulanmalıdır. Ancak yapay zeka teknolojisinin hemşirelik mesleğine uygulanması, birtakım etik sorunları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle hem hemşirelerimizi her iki konuda da geliştirmeliyiz. Sağlık hizmeti ve eğitimi alanında iki asra yaklaşan Bezmiâlem geleneğinde hemşirelik mesleğinin de özel bir yeri söz konusudur. Söz gelimi bugün binamızda Rektörlük katı olarak kullandığımız alan eskiden hemşire yatakhanesiydi. Bu özel geleneğin bugünlere taşınmasında, “önce sağlık" anlayışının gelişmesinde gerek hastalarımıza yaklaşımlarıyla gerek güler yüzleriyle gerek şefkat ve merhametleriyle hemşirelerimizin çok büyük emekleri vardır" ifadelerini kullandı. 

Hemşirelik, inovasyon ve yapay zeka

Konuşmaların ardından bilimsel programa geçilirken, ilk sunum, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Doğan Merih tarafından, “Hemşireliğin Geleceğinin Şekillendirilmesinde İnovasyonun Rolü" başlığıyla gerçekleştirildi. Aynı zamanda İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı ve TÜSEB TTO Araştırmacısı olan Doç. Dr. Yeliz Doğan Melih sunumunda sağlıkta inovasyonu anlattı. Ardından Sağlık Bilimleri Fakültemizin Hemşirelik Bölümü'nden Öğr. Gör. Mahmut Dağcı, “Yapay Zeka ile Hemşirelik Yaklaşımlarının Ötesine Geçmek Mümkün Mü?" başlıklı sunumunda, hemşirelik mesleğinde yapay zeka uygulamalarından bahsetti. Programda daha sonra Uzm. Hem. Özlem Oktay'ın “Mucit Hemşirenin İnovasyon Süreci: Stomakit Örneği", International Policlinic Sorumlu Hemşiremiz Fatma Erdoğan'ın “Geçmişten Geleceğe Hemşirelik" ve Stoma Hemşiremiz Nezahat Kaya'nın “Stoma ile Yaşamada Hemşireliğin Rolü" başlıklı sunumları gerçekleştirildi. Hemşireliğin geleceğinin ve gelişiminin ele alındığı, “Hemşirelik Öğrencileri Yarışıyor" bölümü ve hemşirelik öğrencilerimizin fotoğraf ve video gösterimleriyle renklenen program, kapanış konuşmaları ve toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

Üniversitemizde Hemşirelik Haftası kutlandı