İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
AKTS Kredisinin Hesaplanması

 

Bilinen parametreler: 
1. AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse 40 saat çalışması gerekeceğini öne sürerek 1 ECTS’in saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır.
2. Üniversitemizde bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için haftada 45 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.
3. Bir dönemdeki toplam 30 ECTS kredisi olmalı.(Farklılıklar söz konusu olabilir)
4. Üniversitemizde Tıp Fakültemiz hariç bir dönem 17 haftadır (15 hafta dersler + 2 hafta Sınav Haftası)
5. Bir öğrencinin bir dersin öğretim çıktılarını elde edebilmesi için derse harcadığı toplam (ortalama) zaman. Bu zaman öğrencinin tüm aktivite ve uğraşlarını içermektedir (derse girme, sınav, sınava hazırlık, vizeler, ödevler, ders çalışma, vb)

Bunlara göre:
(45saat)x(17hafta)= 765 saat (öğrencinin bir eğitim döneminde çalışması gereken saat)
1-ECTS= (765 saat /30 ECTS) = 25.5 saat
1-ECTS = 25.5 saat
Bu saati öğrenci dersler, ödevler, laboratuvarlar, sınavlar, projeler, ve kendi başına çalışarak geçirir. Her dersin hocası kendi dersine ait gereklilikleri ortaya çıkarıp bu bazda ECTS kredilerini belirler.
Örneğin: 3 kredilik bir havuz dersi; 10 ödev veriliyor; 2 ara sınav var (Cumartesi+Pazar) Öğrencinin kendi kendine çalışma saati de 30 olarak belirlenmiş olsun.

Ders için ECTS: 
(15 hafta ders)x(3 saat) = 45 saat /öğrencinin derste geçirdiği zaman)
(10 ödev)x(3 saat) = 30 öğrencinin ödevleri çözmek için harcadığı zaman
(2 ara sınav)x(3saat) = 6 sınavda geçirilen zaman
= 30 saat kendi kendine evinde, kütüphanede vb. çalıştığı zaman.
Toplam= 121 saat
1-ECTS= 25.5 saat

Bu dersin ECTS kredisi böylece:

(121 saat / 25.5 ECTS)= 4.74 => 5 ECTS olarak hesaplanabilir.​