İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Hakkında

 AKTS

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

AKTS, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için AKTS kredisi belirlenir, alınan notlar ise AKTS notlandırma sistemi yardımıyla harf notunadönüştürülür.
AKTS kredisiöğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. AKTS'de bir akademik yıllık eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 AKTS kredisi verilir. AKTS notlandırma sisteminin ana amacı öğrencinin performansı hakkında yüksek öğretim kurumlarına ek bilgi verecek şeffaflığı sağlamaktır.


AKTS hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesinde yer alan rehberden yararlanabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm