Başvuru

 Başvuru Protokolü

2023 yılı Akademik Yayınları Destekleme Komisyon

Makalenin tam metni ve Beyan Formu'nun eksiksiz doldurulması ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir. BAP biriminden destek alındıysa proje numarası mutlaka belirtilmelidir. 

*Ödül verilebilmesi için, çalışmaların BVÜ'de  yapılmış olması ve yayında BVÜ veya BVU (Bezmialem Vakif University) adresi yazması gerekmektedir.

*Son iki yılda üretilen yayınlar ödüllendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz. 

Toplantı tarihlerinde değişiklik olması durumunda duyuru yapılacaktır.


Formlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Beyan Formuna Ulaşmak için tıklayınız. 
 2. Öğrenci Beyan Formuna Ulaşmak için tıklayınız.
 3. Gider Beyanı İş Akışına Ulaşmak için tıklayınız​.


2023 Yılı Akademik Yayınları Destekleme Komisyon Toplantı takvimi aşağıdaki gibidir.

 ​​​​​Başvuru DönemiToplantı Tarihi​
1.Dönem​​Son Başvuru Tarihi: 27.01.202316.02.2023
2.Dönem​​Son Başvuru Tarihi: 31.03.202313.04.2023
3.DönemSon Başvuru Tarihi: 02.06.202315.06.2023
4.DönemSon Başvuru Tarihi: 28.07.202317.08.2023
5.DönemSon Başvuru Tarihi: 29.09.202319.10.2023
6.DönemSon Başvuru Tarihi: 01.12.202314.12.2023


 

 

 ​

 

AYDK Makale Basım Ücreti Başvurusu

 

 • AYDK Beyan Formu (Beyan formunda Makale Basımı için başvuru yapıldığı belirtilmeli) Doldurulmalı ve ıslak imza ile imzalanmalı,
 • Makalenin kabul alındığına ilişkin yazışmaları (Kabul mektubu vb.),
 • Başvurusu yapılan yayının ilk sayfasını (Yazarların ve adreslerin yer aldığı sayfa),
 • Ücret göstergesi proforma veya fatura (Dövizli tutarlar, fatura günü kuru ile hesaplanıp TL ödenecektir.),
  Not; Fatura/ proforma sorumlu yazar adına olması durumunda değerlendirilmeye alınacaktır,
 • Gider Beyan Formunun doldurulması (Başvurunuz işleme alındıktan sonra taraflara bilgilendirme maili iletilecektir.),
 • Yukarıda yer alan evrakları bap@bezmialem.edu.tr adresine tek bir mail olarak iletilmelidir. (WeTransfer, Onedrive vb. iletebilirsiniz.)

 

 

 

AYDK Editing

Başvurusu

 • AYDK Beyan Formu (Beyan formunda Editing için başvuru yapıldığı belirtilmeli) Doldurulmalı ve ıslak imza ile imzalanmalı,
 • Makalenin kabul alındığına ilişkin yazışmaları (Kabul mektubu vb.),
 • Başvurusu yapılan yayının ilk sayfasını (Yazarların ve adreslerin yer aldığı sayfa),
 • Ücret göstergesi olarak proforma veya fatura (Dövizli tutarlar, fatura günü kuru ile hesaplanıp TL olarak sorumlu yazara ödenecektir.)
  Not; Fatura/ proforma sorumlu yazar adına olması durumunda değerlendirilmeye alınacaktır,
 • Gider Beyan Formunun doldurulması ( Başvurunuz işleme alındıktan sonra taraflara bilgilendirme maili iletilecektir.)
 • Yukarıda yer alan evrakları bap@bezmialem.edu.tr adresine tek bir mail olarak iletilmelidir. (WeTransfer, Onedrive vb. iletebilirsiniz.) 


AYDK Makale Yayın Başvurusu

 

 • AYDK Beyan Formu Doldurulmalı ve ıslak imza ile imzalanmalı,
 • Başvurusu yapılan yayının ilk sayfası (Yazarların ve adreslerin yer aldığı sayfa)
 • Yukarıda yer alan evrakları bap@bezmialem.edu.tr adresine tek bir mail olarak iletilmelidir. (WeTransfer, Onedrive vb. iletebilirsiniz.) * Elden başvurular kabul edilmemektedir.

 


AYDK Basılı Kitap Başvurusu

​ 

 • AYDK Beyan Formu Doldurulmalı ve ıslak imza ile imzalanmalı,
 • Başvuru yapılan kitabın bir örneğini BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Değerlendirme sonrası ise BVÜ Kütüphanesine teslim edilmektedir.
 • Aynı kitapta farklı bölümler var ise sadece bir bölümden ve yüksek teşvik ödülüne tabidir.
 • Yukarıda yer alan evrakları bap@bezmialem.edu.tr adresine tek bir mail olarak iletilmeli, basılı kitabınızı BAP Koordinasyon Birimi Ofisine teslim edilmelidir.  

 

 

AYDK

E-Book

Başvurusu

 

 • AYDK Beyan Formu Doldurulmalı ve ıslak imza ile imzalanmalı,
 • E- Book olarak başvurusu yapılan kitabın tüm pdf hali mailin ekinde iletilmeli veya web sayfa linki iletilen mailin açıklama kısmına eklenilmelidir.
 • Başvurusu yapılan kitabın hangi bölüm ve hangi sayfa olduğu beyan formunda belirtilmelidir.
  Not; Aynı kitapta farklı bölümler var ise sadece tek bir bölümden ve yüksek teşvik ödülüne tabidir.
 • Yukarıda yer alan evrakları bap@bezmialem.edu.tr adresine tek bir mail olarak iletilmelidir. (WeTransfer, Onedrive vb. iletebilirsiniz.) Elden başvurular kabul edilmemektedir.

​