Oturum Aç

 Yönerge

T.C.
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

 

I. Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesinde (BVÜ) görevli öğretim elemanları ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere ödüllendirilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

II. Dayanak

Madde 2. Bu Yönerge,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.  maddesine ve Gelir Vergisi Kanunu'nun "Teşvik, ikramiye ve mükafatlar" başlıklı 29. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

III. Yayın Türleri

Madde 3. BVÜ Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak uluslararası nitelikli yayınlar ve çalışmalar A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H1, H2, İ1, İ2, J1, J2, K1, K2, K3 ve K4 olmak üzere yirmi dört kategoriye ayrılır.

 

A1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 10 (on) ve üzeri olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

A2-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 10 (on) ve üzeri olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

B1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 5-10 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

B2-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 5-10 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

C1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 3-5 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

C2-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 3-5 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

D1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 2.5-3 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

D2-Türü yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 2.5-3 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

E1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 2.0-2.5 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

E2-Türü yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 2.0-2.5 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

F1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, impact faktörü 1.5-2 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

F2- Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 1.5-2 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

G1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 1.0-1.5 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

G2-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 1.0-1.5 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

H1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 0.5-1.0 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir.

H2-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 0.5-1.0 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır.

İ1-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 0-0.5 arasında olan dergilerde yayınlanmış özgün makalelerdir. Bezmialem Science dergisinde yayınlanan özgün makaleler bu kategoride değerlendirilmektedir.

İ2-Türü Yayın: Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)'da taranan hakemli ve sürekli, etki faktörü 0-0.5 arasında olan dergilerde yayınlanmış vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlardır. Bezmialem Science dergisinde yayınlanan vaka takdimi, teknik not ve editöre mektup türünden yayınlar bu kategoride değerlendirilmektedir.

 

 

 

 

 

J1-Türü Yayın: Uluslararası nitelikte kitaplar.

J2-Türü Yayın: Ulusal kitaplar  

J3-Türü Yayın: Uluslararası kitaplarda yer alan bölümler ve kitap çeviri editörlükleri

J4-Türü Yayın: Ulusal kitaplarda yer alan bölümler ve ulusal kitap editörlükleri

J5-Türü Yayın: Bölüm çevirileri ve toplumu bilgilendirmeye yönelik olan broşür ve kitapçıklar.

EK BİLGİ-1: Kitaplar ve/veya bölümler kişinin ana bilim dalı ile ilgili bilimsel içeriğe sahip olmalıdır.

EK BİLGİ-2: Bölüm çeviri editörlükleri değerlendirme dışıdır.

EK BİLGİ-3: Türü, içeriği ve bilimselliği konularında belirsizlik olan veya kesinlik olmayan eserler için AYDK kurulunca oylama yapılarak karar verilir.

EK BİLGİ-4: Kitap bölümü başvurularında, aynı kitap içerisinde birden fazla bölümü olan öğretim üyelerimize, en yüksek ödül ödenecek şekilde tek bölüm için ödeme yapılır.

 

 

K1-Türü yayın: BVÜ'de yapılan çalışmalardan dolayı alınan uluslararası patentler.

K2-Türü yayın: BVÜ'de yapılan çalışmalardan dolayı alınan incelemeli patentler.

K3-Türü yayın: BVÜ'de yapılan çalışmalardan dolayı alınan incelemesiz patentler.

K4-Türü yayın: BVÜ'de yapılan çalışmalardan dolayı alınan faydalı modeller.

 

L1 Türü yayın: Üniversitemiz öğrencilerinin SCI-expended daki bilimsel makaleleri

L2 Türü yayın: Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel kongrelerdeki sözlü sunumları

L3 Türü yayın:  Üniversitemiz öğrencilerinin bilimsel kongrelerdeki poster sunumları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ödül Komisyonu ve Görevleri

Madde 4. BVÜ Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu, Rektörün belirleyeceği bir Rektör yardımcısı başkanlığında ve BVÜ'ye bağlı Fakülte ve enstitülerde görevli öğretim üyeleri arasından rektör tarafından seçilen en az 5 üyeden oluşur. Komisyon kendi içinden bir üyeyi başkan yardımcısı olarak seçer. Komisyonun raportörlüğü AYDK Komisyonu Sekreteri tarafından yapılır.

Madde 5. BVÜ'de görevli öğretim elemanları ve araştırmacıları, aşağıda belirtilen dönemlerin ilk mesai günü sonuna kadar, basılmış olan yayınlarını "Beyan Formu" ile beraber teşvik ödülü almak amacıyla Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu Sekreterliğine sunarlar. Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu (AYDK) dört aylık dönemlerde (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) ve ilgili ayın en geç sonuna kadar toplanarak Rektörlük Makamınca Araştırma Merkezi ofisine iletilen yayınları yönergeye uygunluk açısından inceler ve yayının 3. maddede belirtilen kategorilerden hangisine girdiğine veya uygun olmadığına karar vererek,  kararını Rektörlük makamına sunar. "Beyan Formu", bu yönerge göz önünde bulundurularak AYDK tarafından hazırlanır ve üniversitenin çeşitli birimlerine örnek olarak gönderilir.

V. Ödül Miktarları ve Ödeme Esasları

Madde 6. Ek 1 ve Ek 2 tablosuna göre, yayın başına verilecek ödülün parasal miktarı, her yıl TÜBİTAK tarafından açıklanan Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programında katsayı temel alınarak hesaplanır.

Madde 7. Akademik Yayınları Destekleme Komisyonunca değerlendirilmesi tamamlanmış olan dönemlere ait sonuçlar her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonunda Rektörlükçe yapılacak toplantıda öğretim üye ve yardımcılarına duyurularak, ödüller hak sahiplerine dağıtılır.

VI. Ödeme Esasları

Madde 8. Bir öğretim elemanı ve araştırıcıya Madde 3 kapsamına giren yayını sebebi ile ödül verilebilmesi için, bu yayına esas olan çalışmaları BVÜ'de yapmış olması ve yayında BVÜ adresini (Bezmialem Vakif University) vermiş olması gerekir.

Madde 9. Uluslararası bir yayın çıktığı yıl ödüllendirilir. Bir önceki yıl yayınlanmış bir makale için başvuru yapıldığında, bu yayın yönergeye uygun bulunduğu takdirde yayının yapıldığı yıla ait ödül miktarıyla ödüllendirilir. Daha eski yayınlar değerlendirmeye alınmaz.

Madde 10. Birden çok yazarlı yayınlarda ödül miktarı yazarlar arasında ekteki tablodaki (EK 1) yüzdelik oranlarına göre bölüştürülür. Ancak BVÜ'de görevli olmayan yazarların paylarına düşen ödül miktarı kendilerine ödenmez. Bu ödüller Üniversite Bütçesinde kalır. Bir yıl içinde alınmayan ödüller Üniversite'ye bırakılmış sayılır.

VII. Genel Hükümler

Madde 11. Bu Esaslarda öngörülmeyen hususlarda BVÜ Rektörü, Akademik Yayınları Destekleme Komisyonunun görüşünü alarak karar verir, Mütevelli Heyetinin onayı ile uygular.

Madde 12. Bir takvim yılında verilmesi öngörülen ödül tutarı için Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu tarafından hazırlanan bütçe önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

VIII. Başvuru Şekli

Madde 13. Ödül programından yararlanmak isteyenler, bu yönergedeki koşulları sağlayan yayınları için "Beyan Formu"nu doldurarak yayının çıktısı ile AYDK sekreterliğine başvurur.

IX. Yürürlük

Madde 14. Bu yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

X. Yürütme

Madde 15. Bu yönergeyi BVÜ rektörü yürütür.​​

EK 1

Eserdeki Yazar Sayısı1. isim
%
2. isim
%
3. isim
%
4. isim
%
5. isim
%
6. isim
%
7. isim
%
8. isim
%
9. isim
%
10. isim
%
11. isim ve üzeri %
1 Yazarlı100
2 Yazarlı6040
3 Yazarlı503020
4 Yazarlı40301515
5 Yazarlı3520151515
6 Yazarlı302015151010
7 Yazarlı302015151055
8 Yazarlı302015155555
9 Yazarlı3020151055555
10 Yazarlı30201010555555
11 Yazar ve üzeri30201010Geri kalan yüzde BVÜ adresli yazarlar arasında bir yazara en çok % 5 olacak şekilde paylaştırılır.

EK 2
YAYIN TEŞVİK HESAPLAMA ÇİZELGESİ

YAYIN TÜRÜETKİ FAKTÖRÜKATSAYITUTARI (TL)
A110 VE ÜZERİ5000 x 420000
A210 VE ÜZERİ5000 x 210000
B15 İLE 10 ARASI5000 x 315000
B25 İLE 10 ARASI5000 x 1.57500
C13 İLE 5 ARASI5000 x 210000
C23 İLE 5 ARASI5000 x 15000
D12.5 İLE 3 ARASI5000 x 1.47000
D22.5 İLE 3 ARASI5000 x 0.73500
E12 İLE 2.5 ARASI5000 x 1.26000
E22 İLE 2.5 ARASI5000 x 0.63000
F11.5 İLE 2 ARASI5000 x 15000
F21.5 İLE 2 ARASI5000 x 0.52500
G11.0 İLE 1.5 ARASI5000 x 0.84000
G21.0 İLE 1.5 ARASI5000 x 0.42000
H10.5 ile 1.0 ARASI5000 x 0.63000
H20.5 İLE 1.0 ARASI5000 x 0.31500
İ10 İLE 0.5 ARASI5000 x 0.42000
İ20 İLE 0.5 ARASI5000 x 0.21000
J1ULUSLARARASI KİTAP5000 x 210000
J2ULUSAL KİTAP5000 x 16000
                J3ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ, KİTAP ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ 4000
                J4ULUSAL KİTAP BÖLÜMÜ,     KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ 2000
                J5BÖLÜM ÇEVİRİSİ, BİLGİLENDİRME KİTABI 1000
K1ULUSLARARASI PATENT16000
K2İNCELEMELİ PATENT12000
K3İNCELEMESİZ PATENT8000
K4FAYDALI MODEL4000
L1ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN SCI-EXPENDED'DAKİ BİLİMSEL MAKALELERİ 1000
L2ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL KONGRELERDEKİ SÖZLÜ SUNUMLARI  500
L3ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL KONGRELERDEKİ POSTER SUNUMLARI 250