İLETİŞİM ENGLISH Ara ARA
Akademik Yayınları Teşvik Programı

 Uluslararası Yayın Desteği

MicrosoftTeams-image.png 


Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Akademik Yayınları Teşvik Programı

Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu uygulama yönergesinin amacı Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVÜ)'nde görevli öğretim elemanları, idari personel, araştırmacılar ve BVÜ öğrencileri tarafından yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmasını teşvik etmek üzere ödüllendirilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine ve Gelir Vergisi Kanunu'nun “Teşvik, ikramiye ve mükafatlar" başlıklı 29. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.​