ADMET


 ADMET

Farmakokinetik, farmakoloji biliminin ilaçların vücutta emilimi, dağılımı metabolizması ve atılması gibi  süreçlerini matematiksel modeller kurarak inceleyen bir alt dalıdır. Bu alanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ilaçların,

  • Absorbsiyon (Biyoyararlanım),
  • Dağılım,
  • Metabolizma,
  • Ekskresyon (İtrah),
  • Toksikolojik,

etkilerinin araştırılması  konularında hizmet, proje çalışmaları yürütülmektedir.